The role of nature in historic garden from Turčianska Štiavnička

Miriam Heinrichová

Abstrakt

Article is about the history and natural specifics and its influence to the composition and historic garden scene. As an example of research is chosen a historic garden in Turčianska Štiavnička, which is one of the most specific historic areas in Slovakia – but still not enough appreciated by professional community. Research is target especially to natural specifics like a relief, water and potential vegetation. It studies heir interest on garden historic composition progress.

Słowa kluczowe: historic garden, landscape architecture, Revay, Turčianska Štiavnička, natural specifics
References

Novák I., 50 rokov rybárstva v Turci, Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Martine, Martin 1969.

Maťovčík A., Maťovčíková V., Révaiovský kaštieľ v Turčianskej Štiavničke a jeho anglický park, [in:] Rod Révai v slovenských dejinách, Slovenská národná knižnica, Martin 2008, 350-355.

Map selection – Turčianska Štiavnička – mapový výrez z II. vojenského mapovania z roku 1819, Hadtőrténeti Intézet és Museum Budapest, Térképtár.

Tomaško I., Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku, Veda, Bratislava 2004.

Vreštiak P., Dreviny parku v Turčianskej Štiavničke, Folia dendrologica, roč. 2, 1975, 72.