Historical man-made park landscapes in Wroclaw

Barbara Pierścionek

Abstrakt

There are approximately 44 parks in Wrocław, which are an essential component of the city’s green areas. During World War II, historical man-made park landscapes and gardens were partially destroyed. But the main reason for their later degradation was reconstruction incompatible with the original ideas and a degree of negligence in maintenance during the post-war years. In this paper, some historical man-made parks covered by historic preservation are presented. These parks are becoming more and more important in creating a more unified landscape for modern Wrocław.

Słowa kluczowe: public space, landscape, urban parks, historic park, Wroclaw
References

Bińkowska I., Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku XX wieku, The Museum of Architecture, Wrocław 2011.

Bińkowska I., Promenada wrocławska. Geneza powstania i pierwsze lata istnienia, „Roczniki Sztuki Śląskiej”, Vol. 15, 1991, 107-108.

Breslauischer Erzähler, Breslau 1809.

Chorowska M., Rezydencje średniowieczne na Śląsku. Zamki, pałace, wieże mieszkalne, Wrocław University of Technology, Wrocław 2003.

Nencke K.Ch., Eine Wegweiser für Fremde und Einheimische, Breslau 1808. Environmental Protection Programme for City of Wrocław for years 2012-2015, Municipal Office in Wrocław, Wrocław 2012.

Register of Historic Places in City of Wrocław, www.bip.um.wroc.pl (access: 5.10.2013).

Zachariasz A., Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych, Monografia 336, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006.

Zachariasz A., Nowoczesna architektura krajobrazu – współczesne parki i place, „Czasopismo Techniczne”, z. 4-A/2007, Kraków 2007, 207-214.