The historic city parks of Opole Silesia

Monika Ewa Adamska

Abstrakt

The first public parks in Opole Silesia were established in the 1st half of the 19th c. after the demolition of the city walls and the transformation of these grounds into public green areas. Other public parks were established in the 2nd half of the 19th c. along with the development of the bigger towns in the region, including planning public green areas for inhabitants’ to be able to relax. Parks in Nysa and Prudnik are among those founded in the 19th c., and at the beginning of the 20th c. parks in Brzeg, Kluczbork and Opole were established. Their landscape layouts are characterised by allées, trees and bushes, glades, ponds, and gazebos, pavilions and monuments preserved to a greater or lesser extent. In this paper selected monumental public parks in Opole Silesia are presented with an analysis of their state, historic values, contemporary functions, and the revitalization carried out.

Słowa kluczowe: public green space, park, Opole Silesia
References

Adamska M., Historyczne i współczesne założenia zieleni miejskiej Opola – od XIX-wiecznych skwerów do realizacji z początku XXI wieku, Czasopismo Techniczne, z. 6-A/2012, 135-143.

Bińkowska I., Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku XX wieku, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Czyżowski F., Ewidencja Parku Miejskiego Wyspa Bolko w Opolu, mps WUOZ Opole, 1986.

Czyżowski F., Ewidencja Parku Wolności w Brzegu, mps WUOZ Opole, 1989.

Hermański P., Zaleski S., Ewidencja Parku Miejskiego w Kluczborku, mps WUOZ Opole, 1993.

Majdecki L., Historia ogrodów, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Majdecki L., Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Mitkowska A., Rozważania o wartościowaniu ogrodów zabytkowych dla ich ochrony i konserwacji, [in:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, (ed.) B. Szmygin, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, PKN ICOMOS, Lublin 2012, 121-134.

Skup A., Ewidencja Parku Miejskiego w Prudniku, mps WUOZ Opole, 1981. Historic real estate listed in the Opole province register of monuments – as at 15 May 2013.