Residential and garden complexes in the municipality of Zabierzów – history of changes, conservation, significance

Katarzyna Hodor,

Gabriela Młyńska

Abstrakt

The Municipality of Zabierzów is one of the largest in the Małopolska province. It has an attractive location in relation to the Krakow agglomeration. It is also valuable in the natural and cultural sense. Within the municipality there are residential buildings, now in various states of preservation. These are the complexes that could, appropriately interpreted in the landscape, become an important, feature of the local heritage, enriching the municipality’s offering and improving the quality of the countryside where they are located.

Słowa kluczowe: genius loci, tradition of the place, gardens, residential gardens
References

Bogdanowski J., Ogrody włoskie pod Krakowem, Zeszyt Specjalny nr 1, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1966.

Brzózka J., Dzieje rodziny Florkiewiczów herbu Ozdoba z Młoszowej w XIX wieku, Biblioteka Krakowska, nr 148, Kraków 2006.

Hodor K., Podmiejskie rezydencje dworsko-ogrodowe w kształtowaniu krajobrazu mikroregionu Rowu Krzeszowickiego, Monografia 397, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011.

Hodor K., Podmiejskie rezydencje dworsko-ogrodowe w kształtowaniu krajobrazu mikroregionu Rowu Krzeszowickiego, rękopis pracy doktorskiej, Politechnika Krakowska, Kraków 2008.

Gradziński R., Gradziński M., Michalik S., Przyroda. Natura i Kultura w Krajobrazie Jury, Kraków 1994.

Łepkowski J., Przegląd zabytków przeszłości z okolic Krakowa, Warszawa 1863.

Łobczowski J., Rudawa. Kościół, probostwo, parafia, Kraków 1916.

Mitkowska A., Ogrody rezydencji podmiejskich Krakowa. Szkic problematyki, [za:] Pałace i wille pod Krakowem, Kraków 2007, 71-78.

Mitkowska A., Rozważania o wartościowaniu ogrodów zabytkowych dla ich ochrony i konserwacji, [in:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, (ed.) B. Szmygin, Warszawa–Lublin 2012.

Monografia. Gmina Zabierzów, (eds.) P. Hapanowicz, S. Piwowarski, Zabierzów 2009.

Natura i kultura w krajobrazie Jur. Osadnictwo i krajobraz od schyłku średniowiecza po współczesność, (ed.) Z. Noga, Kraków 1997.

Pałace i wille podmiejskie Krakowa, Kraków 2007.

Polaczek S., Powiat chrzanowski w Wielkim Księstwie Krakowskim, Kraków 1914.

Pradzieje i średniowiecze. Natura i Kultura w Krajobrazie Jury, Kraków 1995, 49-82.

Rudawa. Z dziejów wsi podkrakowskiej (do 1945 r.), (ed.) F. Kiryk, Kraków 1983.

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, (eds.) W. Bukowski, J. Kurtyka, J. Laberschek, Z. Leszczyńska-Skrętowa, A. Marzec, F. Sikora, M. Wilamowski, J. Wiśniewski, M. Wolski, M. Zdanek, cz. 1-4, Wrocław–Kraków 1980-2006.

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich, (eds.) F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. I–XV, Warszawa 1880-1902.

System ochrony zabytków w Polsce – analiza, diagnoza, propozycje, (ed.) B. Szmygin, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Lublin–Warszawa 2011, 12.

http://zabierzow.org.pl [access: 20.03.2014].