Remnants of water forms and facilities in the area of Kraków on a selected example

Urszula Nowacka-Rejzner

Abstrakt

The aim of this article is to present, on a selected example, the problems pertaining to the areas of valuable natural and cultural assets which are being absorbed by the ever-growing urban fabric. Prądnik Czerwony – a district of Kraków, has been selected as an example for the above presentation. The boundaries of this district encompass the areas that in the past used to be parts of three historic villages – Prądnik Czerwony, Olsza and Rakowice, and they still have some preserved facilities of considerable natural and cultural value. The article discusses the spatial transformations of these areas. Special emphasis has been put on the monuments of technological culture that have been preserved in the area of the district and on the principles of their conservation in the urban planning documents valid for this area.

Słowa kluczowe: Kraków – Prądnik Czerwony, Żabi Młyn, Młyn Rakowicki, leats
References

Dębińska M., Przetwórstwo zbożowe w Polsce średniowiecznej X–XI w., Wrocław 1973.

Mydel R., Rozwój administracyjny miasta po drugiej wojnie światowej, Publishing and Printing House Secesja, Kraków 1994.

Nowacka-Rejzner U., Znaczenie małych cieków wodnych dla kształtowania środowiska miejskiego na przykładzie Krakowa, Scientific Journal, issue 45, Cracow University of Technology, Kraków 2001.

Rączka J.W., Młyny królewskie w krajobrazie Krakowa, Part I, Urban Planning and Architecture Committee Files, vol. XII, Kraków 1978.

Rączka J.W., Młyny królewskie w krajobrazie Krakowa, Part II, Urban Planning and Architecture Committee Files, vol. XIII, Kraków 1979.

Studia nad rozwojem miasta, (ed.) J. Dąbrowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1957.

Tobiasz M., Rozwój przestrzenny Prądnika Białego i Czerwonego, Scientific Journal, issue 4, Cracow University of Technology, Kraków 1965.

Trawkowski S., Młyny wodne w Polsce w XII w., Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Year’s Issue VII: 1959.

Resolution No. XXII/87/03 of the Kraków City Council of the 16th April, 2003 on adopting the study and land use conditions and directions of the City of Kraków.

Resolution No. LXXXII/1076/09 of the Kraków City Council of the 7th October, 2009 on adopting the local land use plan for the Sudół Dominikański area.

Resolution No. CXXII/1093/98 of the Kraków City Council of the 17th June 1998 on the local land use plan for the area „Olsza in the area of Gen. Bor-Komorowski and Księży Pijarów streets.

Wasiutyński W., Regal młynny w średniowiecznym prawie polskim, Warszawa 1936.