Functional urban area as the city of the future

Aleksander Noworól

Abstrakt

In the era of suburbanization, urban development is carried out in functional urban areas. Regardless of the intentions of planners, an increased role of flow in the modern economy determines the growing importance of the spatial processes of metropolization, which concern both the relationships between large cities and the relations within the cities’ functional areas. Consequently, the analyses, recommendations and instruments to support urban development should address the spatial scale of functional areas (metropolitan), and not merely the core cities. In view of the observed processes of civilization, the contemporary challenges for urban policy are associated with increasing density and compactness of urban development and with the reduction of relative distances within metropolitan areas. In view of the observed processes of civilization, the contemporary challenges for urban policy are associated with increasing density and compactness of urban development and with the reduction of relative distances within metropolitan areas. The competitive position of cities depends, to an increasing extent, on the social potential (human and social capital) and economic development of the entire functional urban area. This is the most important and most difficult challenge for both planners and the governing bodies of the cities of the future.

Słowa kluczowe: metropolization, sub-urbanization, spacial economy, city of the future, urban functional area
References

Bąkiewicz A., Żuławska U. (red.), Rozwój w dobie globalizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

Brown J., Duguid P., The Social Life of Information, Boston 2000.

Castels M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Dawson R., The Flow Economy – Opportunities and Risks in the New Convergence, [w:] Living Networks. Leading Your Company, Customers, and Partners, Lulu Press Inc., 2008, p. 124-147.

Domański R, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Friedman T., Świat jest płaski. Krótka historia XXI w., Dom Wyd. REBIS, Poznań 2006.

Gzell S. i inni, Miasto zwarte. Problem terenów granicznych, Akapit-DPT, Warszawa 2011.

Jewtuchowicz A., Kreatywna gospodarka, kreatywne miasto – Nowy model rozwoju? [w:] F. Kuźnik (red.), Badania miejskie i regionalne. Doświadczenia i perspektywy, Studia KPZK PAN, CLIII/2013, Warszawa 2013, p. 43-56.

Jourdan S., Richard Florida, Cities and the creative class. Méditerranée, (111), 2008, p. 138-139 [online: http://mediterranee.revues.org/2878, odczyt: 2014.01.01].

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Uchwała nr 239/2011 Rady Ministrów z dnia 13.12.2011 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.

Markowski T., Marszał T., Metropolie. Obszary metropolitalne. Metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPKZK PAN, Warszawa 2006 [online: http://www.kpzk.pan.pl/images/ stories/pliki/Metropolie_obszary_metropolitalne_metropolizacja.pdf, odczyt: 2014.01.01].

Markowski T., Dylematy terytorialnego wymiaru w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych, [w:] Szlachta J., Woźniak J. (red.), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2020 a strategie rozwoju społeczno-gospodarczego województw, STUDIA KPZK PAN, Warszawa 2011, p. 75-96.

Noworól A., The Role of Hybrid Partnerships in the Management of Development. NispaCEE Conference 2013 [online: http://www.nispa.org/files/conferences/2013/papers/201304101749590.Noworól-paper_20130405.pdf; odczyt 2013.12.20].

Noworól A., Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2013.

Paelinck J.H.P., Klaassen, L.L.H., Spatial Econometrics, Saxon House, 1979.