A decrease in the “attractiveness” of urban space in nedium size towns – selected spatial and social aspects

Krystyna Paprzyca

Abstrakt

The crisis of urban space in medium towns, noticeable in the form of uninhabited apartments and business premises in many tenements, means the necessity to search for new spatial solutions which will be adequate to the contemporary reality of social life. Unfortunately, we cannot do much to stop natural expansion in towns and cities. Contemporary medium towns are losing their “attractiveness” because they are devoid of diversity and richness related to urban structures as well as the variety of social life. The unattractiveness of urban areas causes the unwillingness to live there. The flow of people from the cities to the suburbs leads to a number of unfavourable phenomena observed in the city and outside it. Lifestyles created in such a way become pathogenic creating sick personality reflected in man’s space. We must emphasize the fact that traditional spatial values are not protected in many cases, whereas their condition requiring considerable financial resources does not interest developers who seek for pickings.

Słowa kluczowe: “attractiveness”, functional and spatial variety, social diversity, competitiveness
References

Baranowski A., Projektowanie zrównoważone w architekturze, Gdansk University of Technology Press, Gdańsk 1998.

Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne, jego mity i struktury, Sic!, Warszawa 2006.

Cichy-Pazder E., Humanistyczne podstawy kompozycji miast, Cracow University of Technology, Kraków 1998.

Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, National Culture Centre, Warszawa 2010.

Gehl J., Życie miedzy budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, RAM Kraków 2009.

Gzell S., Fenomen małomiejskości, Institute of Urban Design and Spatial Planning, Warsaw University of Technology, Warszawa 1987.

Gyurkovich J., Znaczenie form charakterystycznych dla kształtowania i percepcji przestrzeni, Monograph 258, Cracow University of Technology, Series Architecture, Kraków 1999.

Kosiński W., Miasto i piękno miasta, Cracow University of Technology Press, Kraków 2011.

Paprzyca K., Harmonizowanie rozwoju urbanistycznego terenów miejskich – wybrane zagadnienia, Monograph 417, Kraków.

Paszkowski Z., Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistką współczesną, UNIVERSITAS, Kraków 2011.

Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, MUZA, Warszawa 2012.

Schneider-Skalska G., Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia, Monograph 307, Cracow University of Technology, Kraków 2004.

Smith A., Bogactwo narodów, Studio EMKA, Warszawa 2012.

Seruga W., Warunki i kryteria kształtowania niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej,
 racow University of Technology Press, Kraków 1984.

Toffel A., Szok przyszłości, Przeźmierowo 2007.

Wallis A., Miasto i przestrzeń, Warszawa 1977.