Organization of public space in ancient cites. Case of Pula

Katarzyna Kołodziejczyk

Abstrakt

This paper presents the historical development of ancient towns exemplified by Pula. It analyzes political, social and geographical relations which play the dominating role in urban life. It also characterizes the impact of these factors on the formation of the spatial and visual structure of a given town.

Słowa kluczowe: public space, urbanism, urban structure, architecture, history, ancient Pula, Roman provinces
References

Architektura dobra i kultury. Tożsamość i kontynuacja tradycji, Bogdanowski J., Holewiński M. (red.), Kraków 2000.

Baudelaire Ch., Siedmiu starców, Salon 1846, [w:] idem, Rozmaitości estetyczne, Gdańsk 2000.

Fenomen genius loci, tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym, Gutowski B. (red.), Warszawa 2009.

Gates Ch., Ancient Cities. The Archaeology of Urban Life in the Ancient Near East and Egypt, Greece, and Rome, New York 2005.

Gyurkovich J., Miejskość miasta, Czasopismo Techniczne, z. 2-1/2007.

Härtung K., Corso – Avenue – Boulevard. Utopia bulwaru, [w:] Miasto w sztuce – sztuka miasta, Rewers E. (red.), Kraków 2010.

Jaczynowska M., Historia Starożytnego Rzymu, Warszawa 1986.

Kaczmarczyk Z., Istria. Pula, [w:] idem, Miasta dalmatyńskie do początku XV wieku. Przegląd i obraz urbanistyczny, Warszawa–Poznań 1976.

Knothe J., Rzym, [w:] idem, Sztuka budowania, Warszawa 1968.

Kubiak Z., Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 2003.

Lenartowicz J.K., Słownik psychologii architektury, Kraków 1997.

Lynch K., Obraz miasta, [w:] Miasto w sztuce – sztuka miasta, Rewers E. (red.), Kraków 2010.

Łakomy K., Genius loci w sztuce ogrodowej. Aspekty historyczne i współczesne/Genius loci in garden art. Historical and contemporary aspecs, Czasopismo Techniczne, z. 5A/2010.

Molè W., Sztuka Zachodniej Słowiańszczyzny Południowej (Wybrzeże Adriatyckie – Chorwacja – Ziemie Słoweńskie. Dalmacja, [w:] idem, Sztuka Słowian Południowych, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962.

Müller W., Vogel G., Rzym. Polityka podbojów, organizacja, cywilizacja, [w:] Atlas Architektury. Część ogólna, Historia architektury od Mezopotamii do Bizancjum, Tom I, Warszawa 2003.

Nuttgens P., Autoportret i kompetencja: Starożytny Rzym, [w:] Dzieje Architektury, Warszawa 1998.

Ostrowski W., Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Warszawa 1996.

Parnicki-Pudełko S., Architektura Starożytnej Grecji, Warszawa 1985.

Platon, Państwo, t. 1, Warszawa 1994.

Picó Della Mirandóla G., Commento alla canzone di G. Benivieni Dell’amore celeste e divino, 1731; n.w. Bologna 1946; Oratorió de hóminis dignitate, ed. B. Cicognani, Flor. 1942.

Sławek T., Miasto. Próba zrozumienia, [w:] Miasto w sztuce – sztuka miasta, (red.) Rewers E., Kraków 2010.

Stala K., Starochorwacka sakralna architektura wybrzeża dalmatyńskiego. Przykład ciągłości kulturowo-artystycznej od schyłku antyku po wczesne średniowiecze, Czasopismo Techniczne, z. 12-A/2004.

Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć. Sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycia estetyczne, Warszawa 1988.

Wąsowicz A., Zagospodarowanie przestrzenne antycznych miast greckich, Vol. XVIII, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982.