Remarks on the directions of the spatial development of baroque Rome

Dominika Kuśnierz-Krupa

Abstrakt

This article presents changes which occurred in the urban structure of Rome in the Baroque period. The initiator of the redevelopment of this city, dictated mainly by ideological concerns, was Pope Sixtus V who commissioned one of the greatest creators of that epoch – architect Domenico Fontana – to redesign the urban structure. The redevelopment was expected to become a symbol of the popes’ return to Rome as well as to improve transport between the most important basilicas in the city: S. Trinita dei Monti, S.M. Maggiore, S. Giovanni in Laterano and S. Croce in Gerusaleme. The construction of the most important urban enclosures in that period – the square outside St. Peter’s Basilica, Navona Square, the Spanish Stairs and Del Popolo Square – was planned then, too. Changes which occurred in the tissue of Rome in relation to Fontana’s plan are still legible in the urban layout of the city, whereas squares designed at that time make the centre of cultural and tourist life these days.

Słowa kluczowe: Rome, Baroque, urban layout, Capitol Square, St. Peter’s Square, Navona Square, Spanish Stairs, Del Popolo Square, Sixtus V, Domenico Fontana
References

Böhm A., Architektura krajobrazu i jej początki, Wyd. PK, Kraków 1994.

Chłędowski K., Rzym, ludzie baroku, Wyd. Zakł. Narodowego im. Ossolińskich, Lwów 1931.

Cywilizacje starożytne, A. Cotterella (red.), Wyd. Łódźkie, Łódź 1990.

Giedion S., Czas, przestrzeń, architektura, Wyd. PWN, Warszawa 1968.

Goldzamt E., W miastach włoskich, Wyd. PWN, Warszawa 1959.

Historia Sztuki Świata, Wyd. Muza, Warszawa 1998.

Kelly J.N.D., Encyklopedia papieży, Wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997.

Koch W., Style w architekturze, Wyd. Świat Książki, Warszawa 1996.

Kosiński W., Dobro i piękno – miejsca przyjazne człowiekowi w miastach przed-modernistycznych. Idee, projekty, realizacje, „Przestrzeń i FORMA”, nr 19/2013, Wyd. PAN O. Gdańsk, WBiA ZUT w Szczecinie, Szczecin 2013, 7-46.

Mała Encyklopedia Kultury Antycznej, Z. Piszczek (red.), Wyd. PWN, Warszawa 1990.

Ostrowski W., Kompozycja zespołów architektonicznych barokowego Rzymu, Studia z historii budowy miast, Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury, r. V, Z. 1/14, Wyd. Komitet do spraw Urbanistyki i Architektury, Warszawa 1955.

Ostrowski W., Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996.

Rajman J., Encyklopedia średniowiecza, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2006.

Wróbel T., Zarys historii budowy miast, Wyd. Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971.

Tołwiński T., Urbanistyka, T. 1. Budowa miasta w przeszłości, Wyd. Ministerstwa Odbudowy, Warszawa 1947

Tomkiewicz W., Piękno wielorakie. Sztuka baroku, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1971.

Walczak B.M., Wesołowski J., Urbanistyka i architektura Wiecznego Miasta, cz. II, „Renowacje i zabytki”, nr 2 (18)/2006, Wyd. A.I.P. „raport”, Kraków 2006, 15-47.