Close-to nature housing – Austrian examples

Stanisława Wehle-Strzelecka

Abstrakt

This paper presents contemporary ideas of shaping residential buildings in relation to nature, mostly the climate and the sunlight. On the basis of authorial studies, it describes some objects recently realized in Austria. In this country, actions for the sake of sustainable architecture and urbanism are taken in various scales – from the implementation of entire districts and extensive housing estates to small residential complexes and single buildings. They are characterized by the promotion of economical and compact urban structures which combine their inhabitants’ comfort with the comfort of nature.

Słowa kluczowe: architecture, urbanism, energy-efficient architecture, sustainable housing environment
References

Althaus D., Krusche P., Haus und Siedlung als Ökosysteme, DBZ, 7/79.

Adams N., Eco City, Architecture, nr 12, 2001.

Bauman R., Domy w zieleni, Warszawa 1991.

Behling S., Behling S., The Evolution of Solar Architecture, Monachium, New York 1996.

Borkowski R., Cywilizacja, technika, ekologia, Kraków 2001.

Boyce R., Keck & Keck, Princeton Architectural Press, New York 1993.

Carriere D., Solar Houses for a cold Climate, Charles Scribner’s Sons, New York 1980.

Celadyn W., Czynnik energetyczny w kształtowaniu architektonicznym, Archivolta, 2, 1999.

Gauzin-Müller D., Sustainable Architecture and Urbanism. Concepts, Technologies, Examples, Basel, Berlin, Boston 2002.

Kiełczewski D., Ekologia społeczna, Białystok 2001.

Niezabitowska E., Masły D., Oceny jakości środowiska zbudowanego i ich znaczenie dla rozwoju koncepcji budynku zrównoważonego, Gliwice 2007.

Pearson D., Przyjazny dom, Murator, Warszawa 1998.

Reinberg G.W., Boeckl M., Reinberg. Ökologische Architektur. Entwurf-Planung- Ausfürung, Springer, Wien, New York 2008.

Ryńska E.D., Architekt w procesie tworzenia harmonijnego środowiska, Warszawa 2004.

Sliwinski S., Eine Chronologie der Solararchitectur in den USA, Detail, nr 6, 2005

Solar City Linz Pichling, red. M. Treberspurg, Springer Wien, New York 2008.

Steele J., Ecological Architecture. A Critical history, Thames &Hudson, Londyn 2005.

Wehle-Strzelecka S., Związki z tradycją we współczesnych energooszczędnych rozwiązaniach architektoniczno-urbanistycznych – na przykładzie architektury słonecznej, The relation with tradition in modern energy-efficient architecture and urbanism on the example of solar architecture, [w:] Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, Commission of Architecture, Urban Planning and Landscape Studies,, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, tom II, Lublin, 2006.

Wehle-Strzelecka S., Architektura słoneczna w zrównoważonym środowisku mieszkaniowym, Monografia 312, PK, Kraków 2004.

Wehle-Strzelecka S., Wykorzystanie energii słonecznej we współczesnej architekturze i urbanistyce jako element poszukiwania równowagi między dziełem człowieka a natury, Studia i materiały Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.