Methods of locating office functions exemplified by designs realized in London

Katarzyna Zawada-Pęgiel

Abstrakt

This paper draws the reader’s attention to the timeliness of the problem of developing office functions and its influence on the space of a city. It also presents the contemporary manners of locating office functions exemplified by selected designs realized in London. This paper briefly characterizes specific implementations as well as indicates directions for the development of the agglomeration in the context of office functions.

Słowa kluczowe: office function, deglomeration, structural rebuilding, urban development strategy
References

Bartkowicz B., Obiekty biurowe w urbanistyce i planowaniu przestrzennym, [w:] Ergonomia pracy biurowej, pod redakcją Złowodzki M. i inni, PAN, Kraków 2004, 35-50.

Guidance on Tall Building, English Hertigate, CABE, London 2007.

Holbert L., Les bureaux et l’aménagement métropolitain en Europe de l’Ouest, [w:] Immobilier d’entreprise nouvelle géographie, nouvelle strategies, Les Cahiers, De L’Institute D’Amenagement et D’Urbanisme de La Region D’Ile-De-France, nr 145, Paryż 2006, 28-34.

Murray P., City of London. The Square mile, [w:] Architecture and commerce, WORDSANDARCH, London 2004, 24-30.

Palej A., Miasta cywilizacji informacyjnej. Poszukiwanie równowagi między światem fizycznym a światem wirtualnym, Monografia 294, Wyd. PK, Kraków 2003.

Powell K., The future Stratford City, [w:] Architecture and commerce, New office design in London, WORDSANDARCH, London 2004, 172-185.

The London plan. Spatial Development Strategy for Greater London, Greater London Authority, London 2009.

Zawada-Pęgiel K., Wpływ funkcji biurowych na przemianę struktury funkcjonalno przestrzennej miast – ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa, maszynopis, Kraków 2012.

Złowodzki M., Technologiczne i środowiskowe projektowanie architektury biur, Wyd. PK, Kraków 1997.