Garden exhibitions as a special kind of garden – the leading value in the historical perspective in relation to the present

Kinga Kimic

Abstrakt

The paper summarizes the genesis and development of garden exhibitions in the period from the  century to the present day. The role of individual gardens specialised to perform different functions is characterised. These concern the main values: educational – connected with the learning achievements of many gardening branches; commercial – connected with the development of trade; and social – connected with using rest places and adapting exhibition areas to public parks and gardens after their completion.

Słowa kluczowe: garden exhibition, exhibition, garden, values
References

Allinger G., Das Hohelied von Gartenkunst und Gartenbau. 150 Jahre Gartenbau-Ausstellungen in Deutschland, Verlag Paul Parey in Berlin und Hamburg, Hamburg 1963.

André E., L’Art des Jardins. Traite General de la composition des Parcs et Jardins, Paris 1879.

Bińkowska I., Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku XX wieku, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2006.

Gaillard M., Paris au XIXE siécle, Edition AGEP, France, Paris 1991.

Gajewski M., Urządzenia komunalne Warszawy. Zarys historyczny, PIW, Warszawa 1979.

Heicke, Die Breslauer Gartenbau-Ausstellung zur Jahrhundertfeier, Die Gartenkunst, XV-18/1913, 273-277.

Jankowski E., Dzieje ogrodnictwa, vol. 2, Kraków 1938.

Jankowski E., Wspomnienia ogrodnika, PIW, Warszawa 1972.

Kimic K., Wartości parków publicznych XIX wieku, Katedra Architektury Krajobrazu WOiAK SGGW, Warszawa 2003.

Maciejewski J., Wystawa ogrodnicza Siedlecka, Ogrodnik, 38/1912, 601-604.

Majdecki L., Historia ogrodów, vol. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Marciniec W., Wystawa ogrodnicza we Wrocławiu, Ogrodnik, 37/1913, 559-573.

Mrozek J.A., Architektura rewolucji przemysłowej, [in:] Sztuka Świata, vol. 8, Arkady, Warszawa 1994, 182-203.

Radzikowski W.E., Kraków, Kraków 1903.

Schönfeld S., Wystawa ogrodnicza w Kaliszu, Ogrodnik, 39/1912, 617-620.

Schönfeld S., Wystawa w Milanówku, Ogrodnik, 14/1913, 225-226.

Siewniak M., Mitkowska A., Tezaurus sztuki ogrodowej, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 1998.

Szanior F., Pierwsza wystawa ogrodnicza w Siedlcach w r. 1907, Ogrodnik, 36/1912, 561-562.

Szanior F., Wystawa, Ogrodnik, 26/1914, 401.

Vacherot J., Parcs et Jardins. Album d’Études, Paris 1925.

Zachariasz A., Park Jordana „…dla przyjemności i pożytku Szanownej Publiczności”, [in:] Przestrzeń publiczna w demokratycznym państwie, (eds.) A. Madej, W. Tyrański, M. Waszkiewicz, Konferencja na rzecz Przyszłości Krakowa Cracovia Urbs Europaea, Kraków 2009, 60-64.

Zaleski A., Z Komitetu Plantacyjnego M.R., Ogrodnik, 7/1930, 134-135.