Readability of historic green foundations in post-tsarist barracks in selected cities in north-eastern Poland

Dorota Gawryluk

Abstrakt

At the turn of the 20th century numerous military barracks were built, by order of the tsar, in a number of cities and towns along the western border of Russia, in the Kingdom of Poland. These were characterized by an organised plan and were located close to existing towns. Greenery was a deliberate element of their composition and was further strengthened through deliberate actions in the interwar period by the Polish troops who made use of the barracks. In modern times, much of the historical greenery (avenues of trees, squares in various degrees of preservation, relic gardens) is visible in the structure of towns, which have since grown to incorporate the former barracks

CZYTELNOŚĆ ZABYTKOWYCH ZAŁOŻEŃ ZIELENI W POCARSKICH KOSZARACH WYBRANYCH MI

Na przełomie XIX i XX wieku w licznych miastach i miasteczkach położonych wzdłuż zachodniej granicy Rosji, na obszarze Królestwa Polskiego, z rozkazu cara wybudowanych zostało wiele zespołów koszarowych. Charakteryzowały je uporządkowany układ urbanistyczny i bliska lokalizacja względem istniejących miejscowości. Świadomym elementem kompozycji koszar była także zieleń, która została wzmocniona celowymi działaniami w okresie dwudziestolecia międzywojennego przez użytkujące w tym czasie koszary jednostki polskie. Współcześnie wiele założeń historycznej zieleni (alei drzew, skwerów w różnym stanie zachowania, reliktów ogrodów) jest czytelnych w strukturze miast, które na przestrzeni lat, rozbudowując się, wchłonęły zespoły koszarowe.

Słowa kluczowe: Russian barracks, organized greenery in historical barracks , carskie koszary, zieleń uporządkowana w zabytkowych koszarach
References

Dąbrowski J., 71. Pułk Piechoty. Zarys historii i udział w wojnie obronnej 1939 r., Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, Zambrów 2011.

Dobroński A.Cz., Skłodowski K., 2. Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Dwernickiego 1917–1939. Dzieje i tradycje, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Suwałki 2008.

Gawryluk D., Studium rozwoju architektury Zambrowa na tle architektury małych miast pogranicza Mazowsza i Podlasia, Doctoral dissertation, promoter Prof. PhD Eng. Arch. A. Basista, Politechnika Krakowska, Kraków 2006.

Leszczyński G., 18. Pułk Artylerii Lekkiej, Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, Pruszków 2006.

Ochał A., Batalion Korpusu Ochrony Pogranicza „Suwałki” 1927–1939, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Suwałki 2009.

Paszkiewicz P., W służbie Imperium Rosyjskiego 1721–1917, PAN, Warszawa 1999.

Sokół K., Sosna A., Kopuły nad Wisłą. Prawosławne cerkwie w centralnej Polsce w latach 1815–1915, MID “Synergia”, Moskwa 2003.

Strenkowski J., Garnizon Zambrów, Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, Regionalna Izba Historyczna, Zambrów 2010.

Szczepański K., 14. Dywizjon Artylerii Konnej, Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku, Stowarzyszenie „Formacje Graniczne”, Białystok 2004.

Tomecka B., Białystok. Zespół koszarowy przy ul. Bema. Studium historyczno-przestrzenne opracowane na zlecenie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. H. Minkiewicza, Pracownia Dokumentacji i Konserwacji Zabytków, Białystok 1996.

Tomecka B., Białystok. Zespół koszarowy przy ul. Kawaleryjskiej. Studium historyczno-przestrzenne opracowane na zlecenie 18. Brygady Zmotoryzowanej, Pracownia Dokumentacji i Konserwacji Zabytków, Białystok 1995.