Parks and gardens of military premises in the nineteenthcentury central european military landscape – an attempt at a modern assessment

Wojciech Rymsza-Mazur

Abstrakt

The art of designing green areas has overlooked and marginalised military and related aspects for various reasons, despite the fact that these aspects have concerned the army dwellings of millions of soldiers lodged in barracks, and squeezed to fit within the garrison architecture and the fortified space. This presentation constitutes an attempt to address these issues – the relationship between military green areas and urban design and architecture of historic spatial compositions – seldom analyzed and studied, whereas the aspect of the status, preservation, or creation of these spaces in the modern day remains an open and noteworthy question.

Słowa kluczowe: park, garden, garrison
References

Białkiewicz Z.J., Feliks Księżarski (1820-1884), krakowski architekt epoki historyzmu, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008.

Bogdanowski J., Królewski ogród na Łobzowie, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 1997.

Budownictwo wojskowe 1918–1935, vol. I, (ed.) A. Król, Galewski i Dau, Warszawa 1936, II, III.

Mitkowska A., Sztuka ogrodowa (elementy typologii ogrodów w ujęciu historycznym), [in:] Architektura Krajobrazu a planowanie przestrzenne, (ed.) K. Pawłowska, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2001, 143-157.

Parki i ogrody Krakowa w obrębie plant z plantami i Wawelem, (ed.) J. Bogdanowski, Ośrodek Ochrony Zabytków Krajobrazu Narodowa Instytucja Kultury, Warszawa 1997.

Pianowski Z., Wawel obronny. Zarys przemian fortyfikacji grodu i zamku krakowskiego w. IX–XIX,

Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, Kraków 1991.

Rączka J.W., Przemiany Krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów, Od fortalicjum króla Kazimierza Wielkiego przez pierwszą w Polsce królewską rezydencję pałacowo-ogrodową, Szkołę Kadetów-Podchorążówkę do Wydziału Architektury PK, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1996.

Rymsza-Mazur W., Kompozycje zieleni wybranych zapleczy militarnych na terenie Polski, [in:] Horyzonty Architektury Krajobrazu, Przedmiot Architektury Krajobrazu, Wydawnictwo „Wieś Jutra”, Warszawa 2010, 91-97.

Środulska-Wielgus J., Przyrodnicze elementy w tworzeniu i maskowaniu fortyfikacji, „Forteca”, nr 3/97.

Wawel Narodowi Przywrócony Odzyskanie Zamku i jego odnowa 1905–1939, Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Kraków 2005.

Zachariasz A., Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych, Monografia 336, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006.