Identifying the composition of the manor park in Wielgie with reference to the paintings of Jacek Malczewski

Beata Fortuna-Antoszkiewicz,

Jan Łukaszkiewicz

Abstrakt

Detailed field investigations are of key importance to the restoration of neglected and dilapidated historical parks, enabling the identification of former compositional structures. A careful analysis of the existing vegetation forms a basis for the interpretation of spatial conditions. Equally invaluable in confirming the existence of these are the memories of the former owners, vintage family photographs, or artists’ impressions. Canvases by Jacek Malczewski, one of the most outstanding Polish artists, are an example of just such an historical record. This paper presents an investigation to identify the original composition of the park in Wielgie based on field studies and the interpretation of works by Jacek Malczewski.

Słowa kluczowe: Malczewski, Wielgie, analysis of vegetation, park’s composition
References

Fortuna-Antoszkiewicz B., Łukaszkiewicz J., Wiśniewski P., Inwentaryzacja szaty roślinnej wraz z gospodarką drzewostanem. Park w Wielgiem. Gm. Ciepielów, pow. Lipski, woj. Mazowieckie, plan in scale 1:500, manuscript, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Radomiu, Warszawa 2012.

Fortuna-Antoszkiewicz B., Łukaszkiewicz J., Wiśniewski P., Koncepcja rewaloryzacji parku w Wielgiem. Gm. Ciepielów, pow. Lipski, woj. Mazowieckie, plan in scale 1:500, manuscript, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Radomiu, Warszawa 2012.

Jakimowicz A., Jacek Malczewski, Auriga, Warszawa 1974.

Karczewski J., Wspomnienia p. Jerzego Karczewskiego, syna ostatniego właściciela majątku w Wielgiem, verbal message, private collection, Warszawa 2012.

Kudelska D., Malczewski. Obrazy i słowa, W.A.B., Warszawa 2012.

Łukaszkiewicz J., Określanie wieku niektórych gatunków drzew ulicznych na podstawie wybranych parametrów dendrometrycznych, Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Vol. 58, Wrocław 2010, 25-38.

Malczewski J. – paintings: Self-portrait on the background of the manor in Wielgie, 1909, oil on plywood, private collection; Childhood – Jacek over a pond in Wielgie, 1919, oil on canvas, Muzeum Narodowe w Warszawie, [in:] D. Kudelska, Malczewski. Obrazy i słowa, W.A.B., Warszawa 2012, il. 4-5; My soul from the cycle of My life, 1917, oil on canvas, Muzeum Narodowe w Warszawie, Galeria Malarstwa Polskiego; Back in the homeland or Back to home, 1918, oil on plywood, Muzeum Narodowe w Krakowie, Galeria Sztuki Polskiej XX wieku; The Return, 1920, oil on plywood, [in:] J. Puciata-Pawłowska, Jacek Malczewski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968, 243, ill. 162; The Empty Manor, 1922, oil on plywood, private collection; Thanatos, 1898–1899, oil on canvas, Muzeum Narodowe w Warszawie, [in:] Ogród. Forma, symbol, marzenie, Zamek Królewski w Warszawie, 18 XII 1998–28 II 1999, Exhibition catalog, Warszawa 1998, 359-360.

Mapa Taktyczna Polski. 1938, scale 1:10 000, Godło: P44 S33 SOLEC, Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919–1939; www.polski.mapywig.org.

Mapa gruntów Państwowego Gospodarstwa Rolnego Wielgie zespołu Starosiedlice w Gminie Łaziska, powiecie Iłżeckim, województwie Kieleckim położonego, in scale 1:5000, 1951,
private collection.

Myczkowski Z., Składniki tożsamości miejsca – idea i próba systematyki, Proceedings: Kraj-Art 2013, Międzynarodowa Konferencja Artystyczno-Naukowa: Element szczególny w otoczeniu – tożsamość miejsca, Zakopane 10–13.09.2013, 244-267.

Ogród. Forma, symbol, marzenie, Zamek Królewski w Warszawie, 18 XII 1998–28 II 1999, Exhibition catalog, Warszawa 1998.

Parki i ogrody zabytkowe w Polsce. Ogrody (1), Studia i Materiały, Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych, Warszawa 1992.

Puciata-Pawłowska J., Jacek Malczewski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968.

Stopczyk S., Jacek Malczewski, KAW, Warszawa 1984.

Woźniczka T., Kozera L., Kozera M., Rybińska H., Ewidencja dokumentacyjna parku w Wielgiem, gm. Ciepielów, woj. radomskie, PTTK, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Radomiu, Radom 1991.