Painting and graphic presentations of Izabela Lubomirska’s garden in former Mokotów

Anna Szendi

Abstrakt

In the field of garden art, Isabela Lubomirska was known as the founder of one of the most famous Polish gardens named Mon Coteau. In her project the Princess worked with the leading architects and planners of those times, including Ephraim Schroeger and Szymon Bogumił Zug. Thanks to their cooperation a small, but very charming garden composition was created, which surrounded the Princess’ suburban residence. This article aims to present their work in Mokotów, considering mainly the works of Zygmunt Vogel, Alexander Majerski and Franciszek Kostrzewski. The iconographic material which they created has indeed great value, providing a range of information on the characteristics of one of the first Polish gardens established from scratch in the landscape style. The preservation of these documents and their in-depth analysis is of particular importance for the revaluation of the existing part of Mon Coteau.

Słowa kluczowe: garden’s history, landscape garden’s iconography, Mokotów
References

Bogdanowski J., Ciołek G., Ogrody polskie, Arkady, Warszawa 1978.

Jaroszewski T.S., Księga pałaców Warszawy, Interpress, Warszawa 1985. Katalog rysunków z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Part I: Varsaviana, (ed.) M. Charytańska, PWN, Warszawa 1967.

Katalog rysunków z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Part II: Miejscowości różne, (ed.) M. Charytańska, PWN, Warszawa 1967.

Katalog rysunków z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Part III: Varia, oprac. T. Sulerzyska, PWN, Warszawa 1972.

Kępińska A., Jan Piotr Norblin, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978.

Kott J., Lorentz S., Warszawa wieku Oświecenia, PIW, Warszawa 1955.

Kwiatkowski M., Szymon Bogumił Zug. Architekt polskiego Oświecenia, PWN, Warszawa 1971.

Lorentz S., Efraim Szreger. Architekt Polski XVIII wieku, PWN, Warszawa 1986.

Majdecki L., Historia ogrodów. Od XVIII wieku do współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Majewska-Maszkowska B., Mecenat artystyczny Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej 1736–1816, [in:] W.

Jaworska, S. Mossakowski, J. Petrusiński, Studia z historii sztuki, vol. XXII, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.

Sroczyńska K., Podróże malownicze Zygmunta Vogla, Auriga, Warszawa 1980.

Sroczyńska K., Zygmunt Vogel. Rysownik Gabinetowy Stanisława Augusta, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969.

Szafrańska M., Ogród. Forma, symbol, marzenie, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1998.

Świątek T.W., Mokotów poprzez wieki, ADAM, Warszawa 2009.

Widoki architektoniczne w malarstwie polskim, 1780–1880. Katalog, (ed.) K. Sroczyńska, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1964.

Zakrzewska M., Mokotów: pałacyk i założenia ogrodowe, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, vol. 7, nr 1, 1962.