Historic Rzeszów parks as a mainstay of precious invertebrates

Zbigniew W. Czerniakowski,

Tomasz Olbrycht

Abstrakt

This research shows that historic parks in Rzeszów are inhabited by a significant number of interesting species of beetles. The most important group among them from the environmental and economic points of view are ground beetles, especially predatory species of the genus Carabus, legally protected. Rare and protected saproxylic beetles are represented by several species, of which Osmoderma eremita deserves special attention. Similarly, two species belonging to the family of Cerambycidae and Elateridae, rarely encountered in the Podkarpacie region, were identified in the parks of Rzeszów. Thus, the historic parks have become not only an important part of the landscape, but also contribute to the enrichment of biodiversity and to wildlife conservation.

Słowa kluczowe: historic parks, biodiversity, wildlife conservation
References

Bucholtz L., Ossowska M., Współczesne dane o występowaniu w Polsce Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Elateridae), Wiadomości Entomologiczne, 23, 3, 2004, 168-171.

Bucholz L., Ossowska M., Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 – Tęgosz rdzawy, [in:] Polska Czerwona Księga Zwierząt, Bezkręgowce, (ed.) Z. Głowaciński, J. Nowacki, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2004, 119-120.

Czerniakowski Z.W., Olbrycht T., Szkodniki drzew w zabytkowych parkach Rzeszowa, Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie, 7, 2006, 13-18.

Gutowski J.M., Drugie życie drzewa, WWF Polska, Warszawa 2004, 62-93.

Kubisz D., Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) – Pachnica dębowa, [in:] Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, Vol. 6, (ed.) P. Adamski, R. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel, Z. Witkowski, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004, 111-114.

Libicki P., Dwory i pałace wiejskie w Małopolsce i na Podkarpaciu, Dom Wydawniczy Rebis, 2012, 400-401.

 Mitkowska A., Łakomy K., Hodor K., Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego, Part II, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012, 135-136.

Olbrycht T., The occurence of longhorn beetles (Col., Cerambycidae) in suburban green belts, Protection of Plant Collection Against Pests and Diseases, Vol. II, Kraków 2004, 54-57. Pawłowski J., Kubisz D., Mazur M., Coleoptera Chrząszcze, [in:] Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce, (ed.) Z. Głowaciński, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2002, 88-110.

Piórecki J., Zabytkowe ogrody i parki województwa rzeszowskiego, Zakład Fizjografii i Arboretum w Bolestraszycach, 1996, 85-86.

Szwałko P., Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) – Pachnąca dębowa, [in:] Polska Czerwona Księga Zwierząt, Bezkręgowce, (ed.) Z. Głowaciński, J. Nowacki, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2004, 103-104.

Trella T., Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla. Elateridae – Sprężyki, Eucnemid