The species richness of woody plants in Bratislava’s historical landscape parks

Tamara Reháčková

Abstrakt

Trees and shrubs, native or alien, are the most significant part of spatial composition in gardens or parks. For this reason, knowledge of species composition and particularly development of species composition in the past represent an important starting point for maintenance, notably in historical gardens. A permanent part of the species composition in historical gardens consists of introduced species. Alien species offered new shapes, colours and textures, and they also fulfilled a desire for new and unknown things. The article will present the species composition of trees and shrubs in historical landscape parks in Bratislava: 1. Sad Janka Kráľa, 2. Horský Park, and 3. The Park v Rusovciach. Our research in these locations was compared with available data on the occurrence of alien species in the research work of different authors from 1968 to 2013. In addition to the development of the garden composition we evaluated the number of genera and species and also their biogeographical origin.

Słowa kluczowe: historical gardens, species composition, trees, shrubs
References

Bucholtz L., Ossowska M., Współczesne dane o występowaniu w Polsce Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Elateridae), Wiadomości Entomologiczne, 23, 3, 2004, 168-171.

Bucholz L., Ossowska M., Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 – Tęgosz rdzawy, [in:] Polska Czerwona Księga Zwierząt, Bezkręgowce, (ed.) Z. Głowaciński, J. Nowacki, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2004, 119-120.

Czerniakowski Z.W., Olbrycht T., Szkodniki drzew w zabytkowych parkach Rzeszowa, Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie, 7, 2006, 13-18.

Gutowski J.M., Drugie życie drzewa, WWF Polska, Warszawa 2004, 62-93.

Kubisz D., Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) – Pachnica dębowa, [in:] Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, Vol. 6, (ed.) P. Adamski, R. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel, Z. Witkowski, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004, 111-114.

Libicki P., Dwory i pałace wiejskie w Małopolsce i na Podkarpaciu, Dom Wydawniczy Rebis, 2012, 400-401.

Mitkowska A., Łakomy K., Hodor K., Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego, Part II, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012, 135-136.

Olbrycht T., The occurence of longhorn beetles (Col., Cerambycidae) in suburban green belts, Protection of Plant Collection Against Pests and Diseases, Vol. II, Kraków 2004, 54-57. Pawłowski J., Kubisz D., Mazur M., Coleoptera Chrząszcze, [in:] Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce, (ed.) Z. Głowaciński, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2002, 88-110.

Piórecki J., Zabytkowe ogrody i parki województwa rzeszowskiego, Zakład Fizjografii i Arboretum w Bolestraszycach, 1996, 85-86.

Szwałko P., Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) – Pachnąca dębowa, [in:] Polska Czerwona Księga Zwierząt, Bezkręgowce, (ed.) Z. Głowaciński, J. Nowacki, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2004, 103-104.

Trella T., Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla. Elateridae – Sprężyki, Eucnemid