Planting revitalization of the historical greenery in Łódź – the progressing problem of the confrontational neighbourhood in the 21st century

Barbara Wycichowska

Abstrakt

The author of the article discusses the increase in the area of confrontational neighbourhood of the historical greenery in Lódź, at the expense of the active and passive exposition of individual items of historical greenery. The article presents arguments for the necessity to go from planting revitalization to systemic activities – planting natural revitalization in the city, which may prevent the depreciation process in the spatially isolated historical parks, gardens, cemeteries and green housing estates.

Słowa kluczowe: confrontational neighborhood, planting revitalization
References

Ewidencja Zabytków Łodzi, 31.5.2012, http://www.tonz.org.pl/lodz/wpcontent/uploads/2012/06/

Ewidencja-Zabytków-Łodzi (access: 13.9.2013).

Hac A., Pierwszy w kraju DoubleTree by Hilton jest w Łodzi, „Gazeta Wyborcza”, Łódź, 17.7.2013.

Jechtuchowicz A., Suliborski A., Kształtowanie się funkcji gospodarczych Łodzi do 1918 roku, [in:] Łódź monografia miasta, (ed.) S. Liszewski, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2009, 132. js, Zmiany w projekcie rozwoju przestrzennego Łodzi, „Dziennik Łódzki”, 15.11.2012.

Miasto wcale nie potrzebuje szerokich ulic, http://forum.gazeta.pl/forum/w,755,103928644, 104038923,Re_Miasto_wcale_nie_potrzebuje_szerokich_ulic.html (access: 13.9.2013).

Kronenberg M., Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, 97-99.

Ojrzyńska G., Rola ogrodnika miejskiego w systemie zarządzania terenami zieleni na przykładzie 15-letnich doświadczeń w Łodzi, [in:] Zieleń – naturalne bogactwo miasta. Zasady gospodarowania i ochrona. Materiały pokonferencyjne, (ed.) E. Olesiejuk, J. Piotrowiak, Toruń 2005, 101-110.

Parki i ogrody Łodzi. Park Źródliska I., (ed.) R. Olaczek, Stowarzyszenie Film–Przyroda–Kultura, Łódź 2006, 13-23.

Parki Łodzi, (ed.) J. Mowszowicz, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1962.

Pismo Zarządu Dróg i Transportu do Społecznego zespołu ds. Przyjaznej Komunikacji z dn. 10.06.2011 r., http://zdit.uml.lodz.pl/files/dane/dokumenty_do_pobrania/konsultacje_ spoleczne/skanuj0007.pdf (access: 10.9.2013).

Pytlas S., Rola poszczególnych grup narodowościowych w rozwoju gospodarczym miasta, [in:]

Wpływ Wielonarodowego Dziedzictwa Kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta, (ed.) M. Koter, M. Kulesza, W. Puś, S. Pytlas, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, 412-446.

Relacja z pierwszego spotkania – protest mieszkańców przeciwko planowanej trasie Konstytucyjna, http://www.protest-konstytucyjna.pl/spotkanie-protestujacych/ (access: 17.9.2013).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 56, poz. 461).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Rynkowska A., Ulica Piotrkowska, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1970, 5-8.

Szegendowski W., Tomaszewski F., Mankamenty prawnej ochrony. Zatrzymajmy destrukcję zabytków miasta, [in:] Kronika Miasta Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Łódź 2006, 70-71.

Wycichowska B., Zabytkowe parki Łodzi – żywe symbole poindustrialnej przeszłości miasta, [in:]

Studia Krajobrazowe, Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie, (ed.) J. Łacja, A. Zaręba, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2012, 33-3467.

Wycichowska B., Zagrożona przyszłość miasta. Przykład Łodzi, Czasopismo Techniczne, z. 1-A/2012, 435.

Wycichowska B., Zielone miasto – idea z rzeczywistość. Przykład Łodzi, [in:] Zieleń osiedlowa – stan obecny i wskazania do poprawy, Toruń 2012, 115-129.

Wycichowska B., Przegląd działań w zakresie ochrony i kształtowania zieleni zabytkowej miasta Łodzi, [in:] Problemy środowiska przyrodniczego miasta. Problemy ekologii krajobrazu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań 2008, 65-70.