The principles of plant selection in gardens designed by Eduard Petzold (1815-1891)

Justyna Jaworek

Abstrakt

Eduard Petzold is regarded as one of the most important German landscape garden art designers and theoreticians of the second half of the 19th century. He founded ‘Arboretum Muscaviense’ at Bad Muskau, which was very popular in the 19th century. His interest in dendrology was reflected in his garden designs. His garden plans included detailed plant selection guidelines. In Lower Silesia, 15 original plans survive, and so it is possible to investigate Petzold’s garden craft. This paper is aimed at raising awareness of the greenery composition principles applied by Eduard Petzold and at studying the surviving tree stands created in line with his recommendations in present-day parks.

Słowa kluczowe: Eduard Petzold, plant selection, landscape park, Targoszyn
References

Bińkowska I., Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku XX wieku, Via Nova, Wrocław 2011, 57-58.

Ciesielski H., Wrabec H., Eysymont K. (eds.), Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, WFOŚiGW, Legnica 1997, 52-61.

Drozdek M., Malownicze parki krajobrazowe Carla Eduarda Petzolda na wybranych przykładach województwa lubuskiego, “Rocznik Lubuski”, Vol. 31, Part 1: Muzea i ochrona dziedzictwa kulturowego na środkowym Nadodrzu, Zielona Góra 2005, 246-251.

Irgg ang W., Bemerkenswerte Parkanlagen in Schlesien, Dortmund 1978, 219-228.

Jaworek J., Petzold Carl Eduard Adolph, [in:] Leksykon zieleni Wrocławia, (eds.) I. Bińkowska, E. Szopińska, Via Nova, Wrocław 2013, 884-885.

Majdecki L., Historia ogrodów, Vol. 2: Od XVIII wieku do współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 85-126.

Siewniak M., Mitkowska A., Tezaurus sztuki ogrodowej, Warsaw 1998, 187.

Petzold E., Beiträge zur Landschaftsgärtnerei. Zur Farbenlehre der Landschaft, Jena 1853, 48-63.

Petzold E., Landschaftsgärtnerei. Ein Handbuch für Gärtner, Architekten, Gutsbesitzer und Freunde der Gartenkunst. Mit Zugrundlegung Repton’scher Prinzipen, Leipzig 1862.

Petzold E., Kirchner G., Arboretum Muscaviense. Über die Entstehung und Anlage des Arboretum, Gotha 1864.

Petzold E., Beiträge zur Landschaftsgärtnerei. Ein Handbuch für Gärtner, Architekten und Freunde der Gartenkunst, Leipzig 1888.

Prądzyński S., Ewidencja parku krajobrazowego w Targoszynie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Legnicy, Legnica 1979.

Przytulecki A.W., Historia Targoszyna, manuscript, Wrocław 2004, 34-35.

Rohde M., Von Muskau bis Konstantinopel. Eduard Petzold ein europäischer Gartenkünstler. 1815–1891, Dresden 1998.