The cultural and natural value of the calvary in Piekary Śląskie

Bożena Łebzuch

Abstrakt

The fine art of gardening in Poland abounds in garden layouts which place special emphasis on the theme of the sacred in landscape design. One of the instances in that respect is calvaries, i.e. a distinct group in the realm of sacred garden layouts that is primarily related to the Stations of the Cross and thus intended to commemorate the Passion of Jesus Christ. In addition, calvaries are designed with a view to reflecting the specific features of a given location and, in turn, emphasise the most significant natural and cultural values of the existing landscape.

Słowa kluczowe: Calvary, cultural values, natural values
References

Górecki J., Z wdzięcznością i błaganiem u Matki Bożej Piekarskiej. Studium historyczno-pastoralne pielgrzymowania do Piekar Śląskich, Katowice 2008.

Kozłowska E., Szumilas D., Inwentaryzacja budynku kościoła. Inwentaryzacja budowlana, Piekary Śląskie 1994.

Łebzuch B., Śląska Jerozolima – rewaloryzacja Kalwarii w Piekarach Śląskich, MA thesis, MA supervisor: Prof. PhD Eng. Arch. A. Mitkowska, co-supervisor: PhD Eng. Arch. K. Łakomy, Cracow University of Technology, Kraków 2013.

Majdecki L., Historia ogrodów, vol. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Mitkowska A., Kalwaria w Werkach pod Wilnem na tle kalwarii polskich i europejskich, Lettra – Graphic, Kraków 2008.

Mitkowska A., Polskie kalwarie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2003.

Pawlik J., Piekary Śląskie Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Przewodnik, ZET, Wrocław 2000.

Potempa E.A., 100 lat kalwarii w Piekarach Śląskich, Usługi Poligraficzno-Wydawnicze Piotr Tyrtania, Piekary Śląskie 1996.

Additional information: Mitkowska A., a lecture from Krajobrazowe fundacje kalwaryjskie (optional course), Cracow 2012.