The contemporary significance of the Oliwa park and determination of its value as a work of garden art

Karolina Porada

Abstrakt

This paper presents the problems of the modern-day form of the Oliwa Park. The analyses of the history, composition, vegetation and contemporary artifacts, enabled the separation of sequences of garden interiors, which were subsequently indexed. The article contains a number of comparative analyses of artifacts and panoramas (past and present). The results of these studies may be the basis for making further analyses, conservation guidelines, and ultimately contribute to improving the state of the object.

Słowa kluczowe: Oliwa park, valorisation, Gdansk, genius loci
References

Eysymott K., Studium historyczno-stylistyczne ogrodu w Oliwie, Archiwum Oddziału Terenowego NID w Gdańsku, sygn. MS/506, Wrocław 1977.

Krajewska H., Założenie parkowe przy dawnym pałacu opata w Oliwie – studium programowe, Archiwum Oddziału Terenowego NID w Gdańsku, Gdańsk 1978.

Lipińska B., Gdańsk – Oliwa, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2000.

Lipowicz W., Patrząc z Karlsbergu. Ogród oliwski w świetle problematyki genius loci, Czasopismo Techniczne, z. 5-A/2010.

Majdecki L., Historia ogrodów, vol. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Majdecki L., Koreferat do studium programowego założenia parkowego przy dawnym pałacu opata w Oliwie, 1978, Archiwum Oddziału Terenowego NID w Gdańsku, sygn. MS/506.

Mamuszka F., Oliwa. Okruchy z dziejów, zabytki, Gdańsk 1985.

Mitkowska A., Rozważania o wartościowaniu ogrodów zabytkowych dla ich ochrony i konserwacji, [in:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, (ed.) B. Szmygin, Warszawa–Lublin 2012.

Olszewska M., Park oliwski, genius loci, genius saeculi, Czasopismo Techniczne, z. 5-A/2010.

Rozmarynowska K., Ogrody odchodzące...? Z dziejów gdańskiej zieleni publicznej 1708–1945, Gdańsk 2011.

Gdańsk on postcards, http://postcard.com.pl/.