Greenery in the historic area of Maria Konopnicka square in Suwałki

Urszula Interewicz

Abstrakt

This article presents the history of Maria Konopnicka Square in Suwałki, considering the reshaping the surrounding area during particular epochs of history. Also the concept of modernizing the Square is presented; the modernization being in progress – and the author’s own plan for organising the area of the Square is discussed.

ZIELEŃ W ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI PLACU MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH

W artykule przedstawiono historię placu Marii Konopnickiej w Suwałkach, uwzględniając przekształcenia przestrzeni, wpisujące ją w poszczególne epoki. Zaprezentowano również koncepcję modernizacji placu, która jest w trakcie realizacji, oraz autorski projekt zagospodarowania jego przestrzeni.

Słowa kluczowe: modernization of urban markets, greenery in public area , modernizacja rynków miast, zieleń w przestrzeni publicznej
References

Bacewicz J., Ulicami i uliczkami Suwałk, Wydawnictwo „Mirosław Basiewicz”, Suwałki 2008.

Bacewicz J., 285 lat Suwałk, Suwalszczyzna, z. 2, Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil” w Suwałkach, Suwałki 2005.

Filipowicz Z., Konopnicka w Suwałkach, Hańcza, Suwałki 1996.

Suwałki miasto nad Czarną Hańczą, (ed.) J. Kopciała, Hańcza, Suwałki 2005.

Szyszko A., Plac zamiast parku, „Tygodnik Suwalski”, nr 38/1133, 25.09.2012.

http://www.a-ronet.pl/index.php?mod=konkurs&k_id=716 (access: 15.07.2013).

http://www.a-ronet.pl/index.php?mod=konkurs&k_id=527 (access: 23.08.2013).

http://www.suwalki.info/wiadomosci-6601-Plac_Marii_Konopnickiej_z_fontanna_i_spiżowympomnikiem.html (access: 28.12.2010).