Technical and technological factors and social interaction as a priority in shaping modern university facilities

Dorota Winnicka-Jasłowska

Abstrakt

Present day universities are modern buildings accommodating new functions, facilitating social interactions, supporting learning by means of informal contacts and promoting interdisciplinary cooperation etc.

Słowa kluczowe: university facilities, work environment, social spaces, technological aspects
References

Dz. U., Nr 164, poz. 1365/ Amendments to the Polish Law on Science and Higher Ed¬ucation.

Higher Education in Europe. Developments in the Bologna Process (http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc).

Proces Boloński/Bologna Process (http://www.nauka.gov.pl).

DEGW Studies (http://www.degw.com).

Winnicka-Jasłowska D., Potrzeba kształtowania nowej jakości przestrzeni publicznej i dydaktycznej we współczesnych obiektach wyższych uczelni. Wnioski z badań przeprowadzonych metodą POE, Referat na konferencję, Tom. CXXI, Wyd. PAN, Łódź 2008, 81-91.

Winnicka-Jasłowska D., Internet – Based Study On Users’ Needs. Students’ functional And Spatial Needs In facilities Of Architecture Faculties At Technical Universities In Poland, ACEE Architecture, Civil Engeneering, Environment, vol. 1 1/2008, pod red. A. Ajdukiewicza, The Silesian University of Technology, Gaudeo, Gliwice 2008, 47-53.

Celadyn W., Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej, Wydawnictwo PK, Kraków 2004.

Tymkiewicz J., Funkcje ścian zewnętrznych w aspektach badań jakościowych. Wpływ rozwiązań architektonicznych elewacji na kształtowanie jakości budynku. Monografia habilitacyjna, Politechnika Śląska, Gliwice 2012.

http://www.degw.com/researchpdf/LearningLandscape_HigherEducation

Winnicka-Jasłowska D., Jakość przestrzeni publicznej w budynkach wyższych uczelni. Praktyczne zastosowanie metody POE w badaniach jakościowych w architekturze, Czasopismo Techniczne, 2-A/1/2011.

Harrison A., Cairns A., The changing academic workplace (http://ipddirectedstudies. files.wordpress.com/2011/01/the-changing-academic-workplace-degw).

Niezabitowska E., Winnicka-Jasłowska D., Evolution of the office building in the course of the 20th century: Towards an intelligent building, Intelligent Buildings International, Vol. 3, Issue 4, Ertscan 2011.