Effect of modification of sand-lime products on their basic functional properties

Iga Jasińska

Abstrakt

This paper describes a proposal for the modification of traditional sand-lime products using the granulate of foamed glass and lithium polysilicate. These fillers are intended to reduce gross density in a dry state and retain the highest possible compressive strength of the obtained material in comparison to the starting material. Basic functional property tests were thus performed on blocks made from the terminal material, i.e. compressive strength, gross density in the dry state, water absorption. The results of this research are discussed and presented in tabular and graphic form of this paper.

Słowa kluczowe: sand-lime products, silcate bricks, modification, properties, additives, admixture, foam glass aggregate, lithium polysilicate
References

Sawicki J., Silikaty w budownictwie, Izolacje, nr 1, 2009.

Dachowski R., Stępień A., Research on sand-lime products regarding their physical and mechanical features, Structure and Environment, No. 1/2010, Vol. 2, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2010, 5-8.

Stępień A., Wpływ kruszywa bazaltowego na porowatość i wytrzymałość wyrobów silikatowych, [w:] Zagadnienia materiałowe w Budownictwie i Inżynierii Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2012, 37-46.

Raźny J., PORAVER – nowe spojrzenie na szkło, Izolacje, nr 1, 2011.

Linczowski Cz., Dachowski R., Porównanie najpopularniejszych ściennych materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie jednorodzinnym, Wyd. Przemiana, Kielce 1998.

PN-EN 771-2:2006+A1:2005: Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe silikatowe.