The impact of recycled polymers on the features of modified sand-lime products

Milena Nowek

Abstrakt

This paper summarizes the impact of various types of recycled polymers on the basic properties of silicate products. The results of compressive strength test, water absorption and bulk density as well as the structure of the material were analyzed.

Słowa kluczowe: silicate products, recycled polymers, compressive strength, water absorption, bulk density
References

Jasiczak J., Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Bogusława Stefańczyka, Budownictwo Ogólne, Tom I Materiały i Wyroby Budowlane, Arkady, Warszawa 2005.

PN-B-03002:1999, Konstrukcje murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie.

Dachowski R., Stępień A., The impact of various additiveson the microsrtucture of silicate products, Procedia Engineering Vol. 21, 2011, 1173-1178.

Jasińska I.,Dachowski R., Granulat szkła spienionego jako lekki dodatek masy silikatowej, Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Bzówki pt. Badania doświadczalne i teoretyczne w budownictwie, monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.

Dachowski R., Jasińska I., Wpływ dodatku szkła spienionego na porowatość wyrobów silikatowych, Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej 2012.

Jasińska I., Nowek M., Wpływ modyfikacji wyrobów silikatowych dodatkiem w postaci LDPE na ich podstawowe właściwości użytkowe, Konferencja Młodzi dla Techniki, Wybrane problemy naukowo-badawcze budownictwa i inżynierii środowiska, Płock 2013, 153-158.

Pielichowski J., Puszyński A., Chemia polimerów, Wyd. Naukowo-Techniczne Teza, Kraków 2004

PN-EN 771-2 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe silikatowe.