The reasons for differences in calculations in investor’s and contractor’s estimations

Krzysztof Zima

Abstrakt

The occurrence of differences between the employer’s estimate and the bid quotation is widespread and difficult to avoid. The differences between the investor’s and contractor’s calculations are often quite significant. This article analyses the differences between the value of the contract and the bid submitted for construction work carried out on a multi-storey buildings in 2013. An attempt was also made to analyse the reasons for such differences, providing possible ways to solve the problem.

Słowa kluczowe: cost estimation, differences in cost estimations, investor’s estimations
References

Bętkowski M., Pownuk A., Szacowanie ryzyka kosztowego procesu budowlanego z wykorzystaniem zmiennej losowej o parametrach rozmytych w oparciu o metodę Monte- Carlo, Konferencja naukowo-techniczna Budownictwo polskie w rok po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Gdańsk 9–11 june 2005, 13-22.

Górecki J., Koszty budowy w perspektywie zmienności czynników kosztotwórczych, Przegląd Budowlany, Vol. 2, 2013, 45-50.

Juszczyk M., Modelowanie kosztów realizacji budynków mieszkalnych z zastosowaniem zespołów sztucznych sieci neuronowych, Technical Transactions, series Civil Engineering, vol. 107(2), 2010, 167-175.

Kim M., Lee S., Woo S., Shin DH., Approximate Cost Estimating Model for River Facility Construction Based on Case-Based Reasoning with Genetic Algorithms, KSCE Journal of Civil Engineering, Vol. 16(3), 2012, 283-292.

Leśniak A., Plebankiewicz E., Zima K., Wpływ założeń kalkulacyjnych na wynik oszacowania kosztów robot budowlanych, Technical Transactions, series Civil Engineering, Vol. 109(20), 2012, 75-87.

Mianaei H.S., Iranmanesh S.H., Akbari H., Application of Case-Based Reasoning in cost estimation of drilling wells, IPCSIT, Vol. 31, 2012, 186-193.

Orłowski H.J., Przyczyny różnicy cen w kosztorysach ofertowych na roboty budowlane, Buduj z Głową, Vol. 3, 2012.

Plebankiewicz E., Leśniak A. Overhead costs and profit calculation by polish contractors, Technological and Economic Development of Economy, Vol. 19 (1), 2013, 141-161.