Usage of new soil improvement techniques in road embankment constructions

Maciej Szczygielski

Abstrakt

A gravel piles foundation technique as an alternative to the soil replacement method is presented in this paper. The authors describe both technologies and carry on the comparative analysis, regarding the economical and technical aspects of them. The work is based on a real life example from multi-storey car park construction project carried out in Tychy.

Słowa kluczowe: gravel piles, soil improvement
References

Pisarczyk S., Grabowski Z., Obrycki M., Fundamentowanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.

Dojcz P., Łęcki P., Problematyka oraz sposoby stabilizacji i wzmacniania gruntów budowlanych, ITB, 2008.

Pająk M., Podstawowe zagadnienia fundamentowania budowli, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2006.

Pisarczyk S., Geoinżynieria, Metody modyfikacji podłoża gruntowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.

ViaCon Polska Sp. z o.o., „Projekt wykonawczy. Wzmocnienie podłoża nasypu dróg wokół parkingu wielopoziomowgo dla węzła przesiadkowego Tychy Głowne,” ViaCon, Tychy 2013.

Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Geologiczne Tychy, „Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla terenu przeznaczonego pod budowę parkingu wielopoziomowgo dla węzła przesiadkowego Tychy Główne w rejonie ulic Andersa i Asnyka w Tychach,” PWG, Tychy 2012.