Ecological construction and new technology. Discussion of some technological innovations while improving the building’s performance.

Tomasz Błaszczyński,

Michał Majcherek

Abstrakt

This paper is a collection of solutions, which when used in construction would allow for improvements in living conditions and reduce costs, while adhering to regulatory and consumer requirements. The proposals presented apply to single-family houses, tall buildings, but also entire urban agglomerations. There is also a multitude of solutions resulting from the revitalization of urban areas. All of the above is presented in terms of new technologies which support zero-energy and environmentally friendly construction.

Słowa kluczowe: green construction, ecology, new technologies, non-standard design
References

Błaszyński T., Ksit B., Dyzman B., Budownictwo Zrównoważone z elementami certyfikacji energetycznej, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2012.

Belniak S., Głuszak M., Zięba M., Budownictwo Ekologiczne Aspekty ekonomiczne, PWN, Warszawa 2013.

Marchwiński J., Zielonko-Jung K., Współczesna architektura proekologiczna, PWN, Warszawa 2012.

Ksit B., Majcherek M., Wpływ ekspansji flory na ściany zewnętrzne-przedstawienie ekologicznych rozwiązań „green walls”, Konferencja Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych. Elastyczne scenariusze w zrównoważonym rozwoju, Poznań–Łagów Lubuski 2012.

Ksit B., Majcherek M., Ekologiczne rozwiązania pozyskiwania przestrzeni nienadających się do życia – wizja przyszłości, Konferencja Techniczna, Wałcz 2010.

Ksit B., Majcherek M., Green Walls, czyli zielone ściany jako ekologiczne przegrody budowlane cz. I, „Inżynier Budownictwa” wyd. 06/2013, 120-122.

Blanc P., The vertical garden In nature and the city, Norton Company 2009.

Lewandowski W.M., Proekologiczne odnawialne źródła energii, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 2006.

Masdar Mubadala Comapny (http://www.masdar.ae).

Vincent Callebaut Architecte LILYPAD (http://vincent.callebaut.org).

Masdar Mubadala Comapny (http://www.masdar.ae).