A concise review of methods of construction works duration assesment

Michał Juszczyk

Abstrakt

This paper presents a concise review of some methods and techniques that are used for assessing how long construction works (namely – activities or work tasks in terms of programming) will take. As background for the discussion, some definitions are given and preliminary remarks are made. Chosen methods and techniques for the assessing of construction works duration are presented and briefly discussed. Additionally, some results from the author’s initial research on the construction works duration are presented.

Słowa kluczowe: construction works duration
References

Biernacki J., Cyunel B., Metody sieciowe w budownictwie, Arkady, Warszawa 1989.

Construction Planning and Programming… a guide to good practice, The Chartered Institute of Building 1991.

Cooke B., Wiliams P., Construction Planning, Programming and Control, Wiley- Blackwell 2009.

Hendrickson C., Au T., Project Management for Construction, Prentice Hall, International Edition 1989.

Łucki Z. (et. al) Matematyczne techniki zarządzania, Wydawnictwa AGH, Kraków 2001.

Marcinkowski R., Harmonogramowanie produkcji budowlanej in Kapliński O. (et al.), Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych, Polska Akademia nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa 2007, 35-78.

Połoński M., Harmonogramowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych z uwzględnieniem buforów czasu wyznaczonych na podstawie analizy ryzyka, Budownictwo i Architektura 12(1), 2013, 47-52.

Katalog Nakładów Rzeczowych 2–02 Konstrukcje budowlane, wydanie V poprawione, Wacetob-PZiTB, Warszawa 2003.