A calculation proposal of labour time input when concreting in difficult atmospheric conditions

Beata Grzyl,

Adam Kristowski

Abstrakt

The paper presents a selected proposal of establishing labour input in concreting jobs carried out in difficult atmospheric conditions. The author aims to answer the following question: is there a common-sense limit, e.g. defined by temperature, to which concreting works can be performed safely and efficiently and beyond which it is more reasonable to stop the work and wait for more favourable weather conditions.

Słowa kluczowe: construction, planning
References

Instrukcja ITB nr 282: Wykonywanie robót budowlano-montażowych w okresie obniżonej temperatury, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1995 i 2011.

Dyżewski A., Technologia i organizacja budowy, Tom 2, Warszawa 1990.

Grzyl B., Kristowski A., Kontrola budżetu jako element efektywnego planowania i realizacji inwestycji budowlanej, Technika Transportu Szynowego 10/2013.

Kristowski A., Majkowski Ł., Organizacja badań poligonowych budowy wybranych systemów deskowań, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z. 58, nr 3, 2011, 241-248.