Analysis of logistics for construction site supply with reinforcing steel

Anna Sobotka,

Kazimierz Linczowski

Abstrakt

Owing to the numerous advantages of this technology, the continuous development of monolithic constructions have been made possible. The complexity of structures using this technology have been made possible thanks to the use of modern shuttering, the production of high quality concrete mixes carried out by professional concrete-mixing plants and efficient logistics supporting investment projects. The weakest element in organisation of these works is the supply of reinforcing steel, an expensive resource which is consumed in large quantities thus requiring extensive logistical planning. On the basis of their professional experience, the authors of this paper present their analysis of logistical models for supplying construction sites with reinforcing steel. Using the AHP method, they carry out a multi criteria evaluation of possible supply systems. Then, applying decision inventory theory models, they determine control quantities leading to logistic system optimisation according to the selected criteria.

Słowa kluczowe: reinforcement steel, logistics of supplies, models, decisions
References

Downarowicz O., Krause J., Sikorski M., Stachowski W., Zastosowanie metody AHP do oceny i sterowania poziomem bezpieczeństwa złożonego obiektu technicznego, Politechnika Gdańska, ZEiEST, Poland, 2000, 7-42.

Jaworski K., Metodologia projektowania realizacji budowy, PWN, Warszawa 2010.

Krawczyk S., Metody ilościowe w logistyce, C.H.Beck, Warszawa 2001.

Krzemiński M., Metody podejmowania decyzji. Modele decyzyjne zapasu materiałów budowlanych, (wektor.il.pw.edu.pl/~mkrz/Dydaktyka /MPD/MPD_ 4.pptx).

Krzemiński M., Książek M., Dobór modelu sterowania zapasami przy metodzie wielokryterialnej, wektor.il.pw.edu.pl/~mkrz/Publikacje/.../Zakopane_ PLUKLT_2011.pdf .

Michlowicz E., Logistyka a teoria systemów, AGH, Automatyka, Vol. 2 (13), 2009.

Saaty T.L., Decision making – the analityc hierarchy and network processes (AHP/ ANP), Journal of Systems Science and Systems Engineering, March 2004,

Sobotka A., Logistyka przedsiębiorstw i przedsięwzięć budowlanych, AGH, Cracow 2010.

Szymański P., Podstawy teoretyczne zarządzania majątkiem obrotowym (http://zbc.uz.zgora.pl/Content/8527/index0.htm).

Winnicki K., Jurek A., Landowski M., Zastosowanie metody analizy hierarchiczhierarchicznej problemu (p-e.up.krakow.pl/article/viewFile/682/554).