Problems of construction projects regarding historic road bridges

Agata Siemaszko

Abstrakt

The paper describes the comparison of different approaches to reconstruction and the problems in the selection of implementation for a historic bridge over the Vistula River in Tczew. A compromise reconstruction is shown, taking technical, historical and aesthetic aspects into account, as well as the needs of the local community.

PROBLEMY PLANOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH ZABYTKOWYCH MOSTÓW DROGOWYCH

W artykule opisano zabytkowy most przez rzekę Wisłę w Tczewie. Porównano różne koncepcje jego przebudowy oraz problemy przy wyborze wariantu realizacyjnego. Przedstawiono rozwiązanie kompromisowe odbudowy uwzględniające aspekty techniczne, historyczne i estetyczne, a także potrzeby społeczności lokalnej.

Słowa kluczowe: construction, reconstruction, technology, bridge, monument, energetyczne wykorzystanie biogazu
References

[1] Cywiński Z., Międzynarodowe wyróżnienie amerykańskiego towarzystwa inżynierów budownictwa dla historycznego mostu w Tczewie, Drogi i mosty, 1/2005, 5-14.

[2] Malinowski M., Żółtowski K., Drogowy most „Lisewski” przez rzekęWisłę w Tczewie. 150 lat eksploatacji, Iżnynieria i Budownictwo, 6/2001, 329-334.

[3] Affelt J., Zabytkowy Mostw Tczewski. Konteksty, Wyd. Bernardinium, 2009.

[4] Ekspertyza: modernizacja mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie – Etap I. Konsorcjum firm: Voessing Polska Sp. z o.o. z Poznania oraz Ingenieurburo Dipl. – Ing. H. Vossing GmgH z Dusseldorfu, 2012.

[5] Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie. Koncepcja – wariant 3B po uwagach. Europrojekt Gdansk S.A., 2013.