Estimating the time of building processes with probabilistic models

Grzegorz Jakubowski,

Roman Marcinkowski

Abstrakt

On the basis of traditional methods for the technical normalization of working time, this present paper presents the use of probabilistic models of working processes for use when estimating the execution time for selected building processes.

SZACOWANIE CZASU REALIZACJI PROCESÓW BUDOWLANYCH Z WYKORZYSTANIEM MODELI PROBABILISTYCZNYCH

Na bazie tradycyjnych metod normowania technicznego czasu pracy w artykule przedstawiono wykorzystanie probabilistycznych modeli procesów budowlanych w zagadnieniu szacowania czasu realizacji wybranych procesów budowlanych. 

Słowa kluczowe: Planning and organisation in building projects, probabilistic models, risk, organizacja i planowanie przedsięwzięć budowlanych, modele probabilistyczne, ryzyko
References

Benjamin J. R., Cornell C.A., Rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna i teoria decyzji dla Inżynierów, WNT, Warszawa 1977.

Hellwig Z., Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Hoła B., Mrozowicz J., Modelowanie procesów budowlanych o charakterze losowym, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2003.

Jaworski K. M., Metodologia projektowania realizacji budowy,Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Kowalczyk Z., Zabielski J., Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, WSiP, Warszawa 2005.

Krysicki W., Bartos J., Dyczka W, Królikowska K., Wasilewski M.., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz.1 – Rachunek prawdopodobieństwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Krysicki W., Bartos J., Dyczka W, Królikowska K., Wasilewski M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz.2 – Statystyka matematyczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Marcinkowski R., Koper, A., Model oceny niepewności nakładów pracy na realizację procesów budowlanych, Zarząd Główny PZITB, Przegląd Budowlany Nr 12, Warszawa 2009.

Marcinkowski R., Koper A., Metodyka badania i normowania procesów pracy w budownictwie, Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 91, Seria: Studia i Materiały Nr 20, Wrocław 2008.

Marcinkowski R., Jakubowski G., Symulacyjno-analityczne harmonogramowanie przedsięwzięć realizowanych w systemach pracy potokowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały, Vol. 87, nr 18, Wrocław–Karłów 2006.

Marcinkowski R., Metody rozdziału zasobów realizatora w działalności inżynieryjno- budowlanej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2002.

Plucińska A., Pluciński E., Probabilistyka. Rachunek prawdopodobieństwa, Statystyka matematyczna. Procesy stochastyczne, WNT, Warszawa 2000.

Snopkowski R., Funkcje zmiennych losowych – możliwości redukcji modeli stochastycznych (część I), Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 29 Zeszyt 2, AGH, Kraków 2005 (czasopismo elektroniczne).

Snopkowski R., Funkcje zmiennych losowych – możliwości redukcji modeli stochastycznych (część II), Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 29, Zeszyt 3 AGH, Kraków 2005 (czasopismo elektroniczne).

StatSoft, Elektroniczny Podręcznik Statystyki PL, Krakow 2006 (www.statsoft.pl/textbook/ stathome.html).

Volk W., Statystyka stosowana dla inżynierów, WNT, Warszawa 1973.

Zajączkowska T., Kalkulacja kosztorysowa w budownictwie i jej wspomaganie komputerowe, Księgarnia Budowlana ZAMPEX, Kraków 1999.