EV with duration forecasting. Case study

Aneta Ziółkowska

Abstrakt

This paper presents development of the earned value concept regarding forecasting project duration time. On the basis of the calculations carried out for an implemented investment project, consisting of development of the sanitary sewage and municipal water supply system, individual methods and their assumptions were presented and discussed.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA EV WRAZ Z PROGNOZĄ TERMINU KOŃCOWEGO

W artykule przedstawione zostało rozwinięcie wartości wypracowanej w aspekcie prognozowania terminu końcowego realizacji. Na podstawie obliczeń przeprowadzonych dla zrealizowanej inwestycji obejmującej swoim zakresem rozbudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego przedstawione i omówione  zostały poszczególne metody i ich założenia.

Słowa kluczowe: EV, duration forecasting, ES, PV, ED, prognozowanie
References

[1] American National Standards Institute, Earned Value Management Systems, ANSI/EIA-748-A-1998, 1998.

[2] Anbari F., Earned value method and extensions, Project Manage J, 34 (4), 2003, 12-2.3.

[3] Athey K., EVM – Current Solution and Roadmap to Adoption, QuantumPM, 2007.

[4] Czarnigowska A., Earned value method as a tool for project control, Budownictwo i Architektura, 3, 2008, 15-32.

[5] Department of Energy, EVM TUTORIALS, USA, 2003 (http://energy.gov/management/office-management/operational-management/project-management/earned-value-management).

[6] Fleming Q., Koppelman J., Earned value project management, Newtowns Square. PA: PMI, 2000.

[7] Hernández JIM., Olaso JRO., Gómez JR.; Technical Performance Based Earned Value as a Management Tool for Engineering Projects, Chapter 7, 2013, (http://dx.doi.org/10.5772/54497).

[8] Jacob D., Forecasting project schedule completion with earned value.

9] Metrics, The Measurable News March:1, 2003, 7-9.

[10] Moslemi L., Shadrokh S., Salehipour A., A fuzzy approach for the earned value management, International Journal of Project Management, 29 (6), 2011, 764-772.

[11] Lipke W., Schedule is different, The Measurable News 2003 (March), 31-4.

[12] Połoński M., Prognozowanie czasu zakończenia inwestycji na podstawie jej bieżącego zaawansowania., Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych Tom XIII/3, 2012, 169-179.

[13] Project Management Institute, A guide to the Project management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – fourth edition, 2008, 181-186.

[14] Sagar K., Bhosekar, Gayatri Vyas, Cost controlling using Earned Value Analysis in construction Industries, International Journal if Engineering and Innovative Technology (IJEIT), Vol. 1, Issue 4, April 2012.

[15] Vandevoorde S., Vanhoucke M., Earned Value Forecast Accuracy and Activity Criticality, Measurable News, Issue 3, The Summer 2008.

[16] Vandevoorde S., Vanhoucke M., A comparison of different project duration forecasting methods using earned value metrics, International Journal of Project Management 24, 2006, 289-302.

[17] Vandevoorde S., Vanhoucke M., Measuring the Accuracy of Earned Value/Earned Schedule Forecasting Predistors, The Measurable News, Winter 2007–2008.

[18] Vandevoorde S., Vanhoucke M., Earned Value Forecast Accuracy and Activity Criticality, Measurable News, Issue 3, Summer 2008.

[19] Vandevoorde S., Vanhoucke M., Forecasting a Project’s Duration under Various Topological Structures, Measurable News, Issue 1, The Spring 2009.

[20] Webb A., Integrated cost and schedule control – a survey of UK experience, The engineering Journal, t. 5, No. 3, June 1995.

[21] OR-AS, Protrack (http://www.or-as.be/).