Heat pump installation (John Paul II Centre, Krakow)

Mariusz Adamski,

Justyna Siergiejuk,

Grzegorz Ojczyk

Abstrakt

In the paper energy balances for heating and cooling of buildings are presented. Heat pump diagrams are discussed and original solutions are presented. There are related drawings, tables and photographs in the paper.

Słowa kluczowe: heat pump, heating system
References

http://www.janpawel2.pl/budowa-centrum/galeriab/category/51-opis-koncepcji-centrum

Borre A.V., Definition of heat pumps and their use of renewable energy sources, REHVA Journal – August 2011, 38-39.

Knaga J., Changeability of heat output of heat pump with scroll type compressor, TEKA Kom. Mot. Energ. Roln. – OL PAN, 2007, 7A, 41-45.

Adamski M., Obliczanie płytowych wymienników ciepła zastosowanych jako skraplacze albo parowniki, Współczesne problemy techniki chłodniczej: Konferencja Naukowo-Techniczna, [org.] Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Stowarzyszenie Producentów i Użytkowników Urządzeń Chłodniczych, Centralny Ośrodek Chłodnictwa, Kraków, 21–22 października 1999, 95-101.

Dane techniczne pompy ciepła VATRA GIGA (www.vatra.pl).