Point thermal bridges in walls with external stone layer

Aleksander Byrdy

Abstrakt

The main aim of the following article is to define the impact of anchorage of external stone wall cladding on their thermal insulation. The results of FEM and approximate calculations of point thermal bridges at steel anchors, fixing façade boards, are compared in the following article.

Słowa kluczowe: thermal bridges, stone claddings, anchors
References

Byrdy A., Okładziny kamienne stosowane do wykonywania zewnętrznych elewacyjnych, Izolacje 6/2007, 68-70.

DNV 1.5 Bautechnische Information Naturwekstein. Fassadenbekleidung. Würzburg 2000.

EN ISO 6946:2007 Building components and building elements. Thermal resistance and thermal transmittance. Calculation method.

EN 12524:2000 Building materials and products – Hygrothermal properties – tabulated design.

EN ISO 10211:2007 Thermal bridges in building construction – Calculation of heat flows and surface temperatures.

Patrika R., Kalousek M., Spidi kotvy u provětrávaných fasád XII th, International Conference Defects and Renovation of Building Envelope Structures. Podbanske 07th.–09th March 2012, 261-268.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5.07.13 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw z dnia 13.08.2013, poz. 926.