Pre-war public utility buildings – results of surveys

Szymon Firląg

Abstrakt

The paper summarizes the results of surveys conducted in three pre-war public utility buildings: a children’s home, a forensic medicine department and a nursing home. The study examined the indoor air quality, airtightness, ventilation efficiency and thermal insulation of building envelope. The buildings were surveyed before, during or after modernization works were undertaken.

Słowa kluczowe: revitalization, public utility buildings, quality of the indoor environment
References

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

PN-EN 15251 Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki cieplne, jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas.

Nowakowski E., Wentylacja w salach konsumpcyjnych zakładów żywienia, Polski Instalator 3/2001.