Double skin house concept – a study of buffer zone usage in a single family home

Łukasz Nowak,

Krzysztof Cebrat,

Anna Bać

Abstrakt

The Double Skin House concept presents an attempt at using a building’s opaque double façade as a buffer zone. Due to more stable temperatures, these unconditioned areas around the building reduce heat losses during the heating season and present better overheating protection in the summer. In this concept the exterior skin protects building from the weather conditions and the interior skin gives thermal insulation. This paper presents the concept and the simulation results run in order to determine its influence on building energy demand.

Słowa kluczowe: double façade, buffer zones, energy efficiency, passive house
References

Bogusz W., Projektowanie architektoniczne i budownictwo regionalne, WSiP, Warszawa 1996.

Brown G.Z., DeKay M., Sun, wind, light. Architectural design strategies, John Wiley & Sons, New York 2001.

Goulding J.R., Lewis O., Steemers T.C., Energy in architecture. The European passive solar handbook, B.T. Batsford, London 1992.

Hegger M., Fuchs M., Stark T., Zeumer M., Energy manual. Sustainable architecture, Birkhauser 2008.

Bać A., Cebrat K., Nowak Ł., Double Skin House – propozycja rozwiązania dla dostępnych domów blisko-zeroenergetycznych, [In:] Kierunki rozwoju budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energi na terenie Dolnego Śląska, (ed.) A. Bać, J. Kasperski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013, 215-224.

www.nfosigw.gov.pl/gfx/ees/userfiles/files/inteligentne_sieci_energetyczne/wytyczne_do_programu_domow_energooszczednych.pdf ‒ 13.03.2014.

Dz. U. 2008, Nr 201, poz. 1240, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

www.designbuilder.co.uk/helpv3.2/#solar_technology_solutions.htm?Highlight=passivesolar ‒ 13.03.2014.