Thermal design of exterior walls made of wooden beams

Krzysztof Pawłowski,

Fabian Lewandowski

Abstrakt

In the paper were shown the calculation results of thermal parameters of exterior walls made of wooden beams and their joints. The selected joints of wooden beam walls were analysed numerically. On the basis of the calculation and analyses, an evaluation was made according to the requirements formulated in the Regulation [1] and the directives of the National Centre for Environment Protection and Water Management [2] concerning buildings of NF15 and NF40 standards.

Słowa kluczowe: beam, hydro-thermal analysis
References

Regulation of the Ministry of Transport, Building and Marine Economy amending the regulation on the technical conditions that buildings and their location should fulfil.

Guidelines setting forth the basic requirements necessary for achievement of expected energy standards for housing constructions and the manner of verification of designs and checking of energy-saving houses built (www.nfosigw.gov.pl).

Lewandowski F., Analiza numeryczna parametrów cieplnych przegród zewnętrznych i ich złączy budynku z bali drewnianych, MSc degree thesis written the under direction of Krzysztof Pawłowski, PhD, UTP in Bydgoszcz, Bydgoszcz 2013.

www.malanowicz.eu

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

Pawłowski K., Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków WT-2013, Wydawnictwo MEDIUM, Warsaw 2013.

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej koniczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania.

PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe.

Dylla A., Praktyczna fizyka cieplna budowli. Szkoła projektowania złączy budowlanych, Wydawnictwo Uczelniane UTP, Bydgoszcz 2009.

PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.