Impact of windows parameters on the thermal performance of a multi-family building

Adrian Trząski,

Aleksander Panek,

Joanna Rucińska

Abstrakt

The paper presents an analysis of the influence of various window types on the thermal performance of a multi-family building. In the analysis several different fenestration system configurations were considered. For these systems, heating and cooling demand of the building was estimated according to the simple hourly method proposed in ISO 13790. The results were used to compare, both the overall thermal performance of the building, as well as the actual thermal energy balance of analyzed windows.

Słowa kluczowe: windows, fenestration, energy performance
References

PN-83/B-03430/AZ3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użytecznosci publicznej. Wymagania.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cześci budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową oraz sposobu sporzadzania i wzorów swiadectw ich charakterystyki energetycznej

Panek A., Rucińska R., Trząski A., Energy certification of windows, International Sustainable Building Conference 2011, Helsinki 2011.

Panek A., Rucińska R., Trząski A., Energy energy performance of windows in various building types, Sustainable buildings construction products & technologies, Graz 2013.

Maccari A., Zinzi M., Simplified algorithms for the Italian energy rating scheme for fenestration in residential buildings, Solar Energy, Vol. 69 (Suppl.), Nos. 1-6, 2000, 75-92.

Duer K., et al., Energy labelling of glazings and windows in Denmark: calculated and measured values, Solar Energy, Vol. 73, No. 1, 2002, 23-31.

Karlsson J., Roos A., Evaluation of window energy rating models for different houses and European climates, Solar Energy, 76, 2004, 71-77.

Karlsson J., Karlsson B., Roos A., A simple model for assessing the energy performance of windows, Energy and Buildings, 33, 2001, 641-651.