Statistical research of steel grades: DX51D, DX52D and DX53D

Paweł Żwirek

Abstrakt

This article presents the results of the statistical research of the mechanical properties of sheets of Polish grades DX51D, DX52D and DX53D, made of low carbon steel for cold forming, continuously hot-dip coated. DX-type sheets, in particular DX51D, produced according to standard EN 10346 [4], can be used, inter alia, to produce corrugated metal sheets and sandwich panels. Standard EN 10346 [4] does not give at all, or gives in the form of very wide intervals, strength parameters for sheets of DX type. Characteristic and design values of yield strength and tensile strength have been presented in the article. Also, the values of partial factors for DX-type steel have been analyzed.

Słowa kluczowe: DX51D, DX52D, DX53D, steel sheets, statistical research
References

PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1993-1-1:2005. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1.1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

PN-EN 1993-1-3:2008. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1.3: Regóły ogólne – Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.

PN-EN 10346:2011. Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły – Warunki techniczne dostawy.

Gwóźdź M., Żwirek P., Weryfikacja statystyczne współczynników częściowych nośności blach cienkich, Inżynieria i Budownictwo 9/2011, 492-495.

Mendera Z., Suchodoła M., Częściowe współczynniki bezpieczeństwa w projektowaniu konstrukcji stalowych według eurokodów, Inżynieria i Budownictwo 12/2013, 667-671.

Sobczyk M., Statystyka. Aspekty praktyczne i teoretyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.

Technical Approval ITB AT-15-3429/2011, Stalowe blachy profilowane Mauka, Bromo, ACP-, AC-, TR-, V-, TR35, TR40, TS40, TR50, TR60, TR70, TR84, TR94, TR150, TR160, LT40, LT70, EP-, Hacierba-, Haciero-, Frequence-, Floline-, Softline-, Hairbable-, Pampa-, Cofrasol-, PMA-, opracowana dla ArcelorMittal Construction.

Technical Approval ITB AT-15-8519/2010, Ścienne płyty warstwowe PWS-WA Pruszyński z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej pełnej i perforowanej dla firmy Pruszyński Spółka z o.o.