Controllability of indoor air quality parameters in a test chamber of zoological institute

Rafał Dąbrowa,

Kazimierz Wojtas

Abstrakt

Breeding laboratory chambers require a wide range of indoor air parameters, which implies the need to use special equipment for air treatment and very accurate and fast automatic adjustment. The article presents the results of an experimental study conducted in the existing breeding chamber. The work is based on numerous observations as well as on-site measurement series of indoor climate parameters. The conclusions seem to be important for future design projects.

Słowa kluczowe: indoor air quality, climatic chamber, close control air conditioning, laminar air flow, comfort
References

Junkers B., Regulacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Arkady, Warszawa 1980.

Zawada B., Układy sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji, Oficyna PW, Warszawa 2006.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, jednostkach hodowlanych i u dostawców.

PN EN ISO 7730: 2006 – Ergonomia Środowiska wewnętrznego. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z wyznaczaniem wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego.

PN-EN 15251: 2007 – Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics.

Dąbrowa R., Weryfikacja projektu systemu klimatyzacji komory hodowlanej w aspekcie parametrów klimatu wewnętrznego na wybranym przykładzie laboratorium Instytutu Zoologii UJ, praca dyplomowa magisterska, Politechnika Krakowska, Kraków 2013.

Stifab Farex, ProAir 1.2.8, Selection software of the air distribution systems.