Prefabrication as the construction system of passive house – cost issues

Marcin Kofiński,

Agnieszka Leśniak

Abstrakt

As a response to the growing need for cheaper and more energy-efficient buildings, this paper presents a building system based on a heavy timber frame. The cost analysis to build a wall which meets the requirements for a passive building concludes that a prefabricated heavy timber frame is at the forefront of cost minimization. The recognized advantages of prefabrication can prove that this method of constructing single-family homes, with a positive impact on temperature and humidity, may become an alternative to existing technologies.

Słowa kluczowe: prefabrication, passive housing, cost analysis
References

Dudzińska A., Komfort cieplny w pasywnym budynku hali sportowej w Słomnikach, Czasopismo Techniczne z. 3, Budownictwo z. 2-B, 2012, 66-73.

Feist W., Schlagowski G., Munzenerg U., Thumulla J., Darup B.S., Podstawy budownictw pasywnego, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, 2006.

Firląg S., Szczelność powietrzna budynków pasywnych i energooszczędnych – wyniki badań, Czasopismo Techniczne z. 3, Budownictwo z. 2-B, 2012, 105-113. [4] Gintowt J., Ekologiczne aspekty budownictwa pasywnego na przykładzie realizacji inwestycji, Czasopismo Techniczne z. 11, Architektura z. 2-A, 2011, 97-103.

Kisilewicz T., Budynki pasywne jako ważne ogniwo zrównoważonego rozwoju, Spraw. Pos. Komis. Nauk. PAN Krak., t. 45, nr 2, 2003, 156-157.

Radoń J., Wąs K., Flaga-Maryańczyk A., Antretter F., Thermal performance of slab on grade with floor heating in a passive house, Technical Transactions i. 8, Civil Engineering i. 3-B, 2014, 405-413.

Schlagowski G., Budownictwo pasywne – Budynki na cztery pory roku, http://www.surowce-naturalne.pl.

Stopa M., Wielka płyta nie do ruszenia, http://www.muratorplus.pl.

http://www.multicomfort.pl

http://www.gebco.pl