Innovative analysis methods of reinforced concrete structures:the strut and tie method

Michał Marcin Krówczyński

Abstrakt

The paper is devoted to the strut-and-tie method (STM) which is used for analysis and design of reinforced concrete structures. The most important and valuable information about the STM has been gathered and the example that applies to the method has been presented.

Słowa kluczowe: strut-and-tie method, corbels, reinforced concrete structures
References

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

Foster S., Kuchma D., Tjhin T., Practitioners’ guide for finite element modelling of reinforced concrete, International Federation for Structural Concrete (fib), Lausanne 2008.

Knauff M., Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Starosolski W., Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych, Tom 3, Wyd. 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Kubica J., Krótkie wsporniki i belki podcięte, w: Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według Eurokodu 2, Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW PAN, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006.

Urban T., Przykłady projektowania żelbetowych wsporników, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012.