Revitalisation of degraded areas as exemplified by the architectural developments implemented within the framework of the leed certification programme

Karolina Kwapińska

Abstrakt

Revitalisation of degraded areas fits in perfectly within the strategy of sustainable development inm modern construction industry and architectural design. Basic principles of sustainable architectural design make all due allowances for, as well as address at some depth the overall need for respecting natural environment and natural resources. On the basis of the two select architectural developments sited within the ecologically degraded areas, i.e. Foshan Lingnan Tiandi Development estate, China and The Yard Redevelopment in Washington, DC, USA an evaluative study was undertaken, with a view to assessing the specific actions aimed at enhancing the prospective development sites. All three development projects were implemented within the framework of the LEED assessment programme for the sustainably built buildings, devised and developed by USGBC, a US non- profit organisation of global stature.

Słowa kluczowe: revitalisation, degraded areas, urban sprawl, sustainable development, LEED certificate
References

Strzelecka E., Rewitalizacja Miast w Kontekście Zrównoważonego Rozwoju, scientific publication, 2011.

Congress for the New Urbanism, Natural Resources Defense Council, and the U.S. Green Bulilding Council, LEED 2009 for Neighborhood Development, USA 2012.

Rembeza M., Rewitalizacja Zdegradowanych Centralnych Obszarów Mieszkaniowych w Aspekcie Ekonomizacji Kultury, Technical Journal, Published by University of Cracow, Cracow, 2007.

Bać Z. (ed.), Habitaty Pro-Eko-Logiczne, Publishing House of Wroclaw University of Technology, 2010.

Pęski W., Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast, Arkady Publishing, Warsaw 1999.

Congress for the New Urbanism, Natural Resources Defense Council, and the U.S. Green Bulilding Council, LEED 2009 for Neighborhood Development, USA 2012.

Kronenberg J., Bergier T., Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju w Polsce, published by the Foundation Sendzimir, Kraków 2010.

Ryńska D.E., Architekt w Procesie Tworzenia Harmonijnego Środowiska, University of Warsaw, Cracow 2004.

Bać Z. (ed.), Habitaty – Zrównoważony Rozwój Środowiska Mieszkaniowego, Publishing House of Wroclaw University of Technology, 2010.

GTZ Gesells chaftfur Technische Zusammenarbeit, Institutfur Wohnenund Umwelt Darmstadt, Podręcznik Rewitalizacji, Zasady, Procedury i Metody Działania Współczesnych Procesów Rewitalizacji, Książka, Published by the TRANSFORM program, Warsaw 2003.