Research on working time in the construction sector

Jarosław Malara

Abstrakt

The article describes the nature and the significance of research on working time of workers in the construction sector for the improvement of technology and organization of works. The author refers to the basic research methods and discusses the factors contributing to the performance of various works in the construction sector. Then, the research done on one of the construction sites in Warsaw, consisting of terrazzo tiling in stairways is discussed and the possible ways of interpreting the collected results is specified. The summary describes the benefits of proper observation and interpretation of research regarding working time of construction workers.

Słowa kluczowe: working time, efficiency
References

Stabryła A., Trzcieniecki J., Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1986.

Townsend K., Lingard H., Bradley L., Brown K., Complicated Working Time Arrangements: Construction Industry Case Study, Journal of construction engineering and management – ASCE, 138, 2012, 443-448.

Zhao J., Zhu N., Lu S.L., Productivity model in hot and humid anvironment based on heat tolerance time analysis, Building and environment, 44, 2009, 2202-2207.

Bowen P., Edwards P., Lingard H., Workplace Stress Experienced by Construction Professionals in South Africa, Journal of construction engineering and management – ASCE, 139, 2013, 393-403.

Hermanowski T., Absencja chorobowa pracowników a funkcjonowanie przedsiębiorstw i rynku – wyniki analizy z użyciem symulacyjnego modelu wieloagentowego, [In:] T. Hermanowski, Szacowanie kosztów społecznych choroby i wpływu stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013, 48-70.

Martyniak Z., Metody organizowania procesów pracy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.

Pasieczny L., Encyklopedia organizacji i zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981.