Use of foam glass as a slab on grade thermal insulation

Michał Repelewicz,

Dawid Łątka

Abstrakt

This paper describes the results of simulation and calculation of heat loss through a slab on grade to the ground. Calculations are performed for a single-family house. The effect of using foam glass as insulating material is analyzed.

Słowa kluczowe: foam glass, slab on grade, heat losses
References

www.geocell-schaumglas.eu

PN EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

Pogorzelski J.A., O mostkach cieplnych w przegrodach, Materiały Budowlane, 1/2007, Wydawnictwo SIGMA-NOT.

PN EN ISO 10456:2009 Materiały i wyroby budowlane – Właściwości cieplno-wilgotnościowe – Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych.

Steidl T., Komputerowe wspomaganie obliczeń – mostki cieplne, [w:] Poradnik diagnostyki cieplnej budynków, Praca zbiorowa, t. 1, Gliwice 2013, 113-124.

PN EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania.

Szyszka J., Lichołai L., Starakiewicz A.A., Skutki złej izolacji ścianki kolankowej, http:// www.izolacje.com.pl, access: 15.11.2010.

Dylla A., Praktyczna fizyka cieplna budowli, szkoła projektowania złączy budowlanych, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 2009.