Structural health monitoring of a rail bridge structure impacted by mining operation

Piotr Bętkowski,

Łukasz Bednarski,

Rafał Sieńko

Abstrakt

Structures located in areas affected by mining operation are subjected to movements and tilting. Continuous monitoring of the structure’s response to these forces allows for the control of their impact on the technical condition of the structure. In the case of railway structures, the measurements may allow further determination of the impact of modifications to the geometry of the structure on the track. This paper presents the results of observing indications of Structural Health Monitoring installed on an actual bridge construction under which mining operations were being conducted.

Słowa kluczowe: Structural Health Monitoring (SHM), mining deformations, bridge, displacement measurement
References

Bętkowski P., Obserwacja i naprawa dwuprzęsłowego stalowego mostu kolejowego położonego na terenach górniczych, [w:] Ochrona obiektów na terenach górniczych, praca zbiorowa (monografia) pod red. A. Kowalskiego, GIG, Katowice 2012, 17–25.

Kadela M., Bednarski Ł., Wytyczne obserwacji ciągłej obiektów zlokalizowanych na terenach górniczych, Przegląd Górniczy, 8/2014, 78–84.

Parkasiewicz B., Monitoring przemieszczeń elementów budowlanych w warunkach prowadzenia eksploatacji górniczej na przykładzie obserwacji wiaduktu w Rudzie Śląskiej, Przegląd Górniczy, 8/2012, 83–91.

Kadela M., Systemy monitorowania obiektów liniowych na terenach górniczych, Materiały z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Brenna 2013, 163–172.

Salamak M., Weseli J., Radziecki A., Monitoring of highway bridges in areas under mining exploitation influence, 5th International Conference on Current and Future Trends in Bridge Design, Construction and Maintenance, Beijing, China, 17–18 September 2007, 469–478.

Sieńko R., Monitorowanie konstrukcji budowlanych a wzrost ich bezpieczeństwa, Przegląd Budowlany, 4/2007.

Instrukcja ITB 443/2009. System kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie. Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych, Warszawa 2009.

Salamak M., Obiekty mostowe na terenach z deformującym się podłożem w świetle