THE APPLICATION OF NOVEL ORGANIC DEEMULSIFIERS FOR THE SEPARATION OF OIL-IN-WATER EMULSIONS

Tadeusz Komorowicz,

Krzysztof Kupiec

Abstrakt

The paper summarizes the results of tests of separation of oil-in-water emulsions with the application of novel organic deemulsifiers. Fresh and used emulsions of different concentrations were tested. The manipulated variables were: the concentration of oil in the emulsion; the concentration and amount of deemulsifier solution; the temperature. The results of these tests are presented graphically.

Słowa kluczowe: separation of oil-in-water emulsions, organic deemulsifiers
References

Komorowicz T., Magiera J., Pacholarz M., Papka L., Badania rozdziału emulsji olej-woda z zastosowaniem deemulgatorów, Czasopismo Techniczne, 1-Ch/2007.

Ustawa o odpadach z dn.14 grudnia 2012 roku, Dz. U. Nr 21 z 2013 r.

Kąkol M., Utylizacja przepracowanych cieczy chłodząco-smarujących, Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji, Nr 70, 2000.

Komorowicz T., Magiera J., Zatężanie zużytych emulsji olejowych w procesie ultrafiltracji okresowej, Czasopismo Techniczne, 5-M/2003.

Komorowicz T., Deemulgatory organiczne w ochronie środowiska, Inżynieria i Ochrona Środowiska, T. 10, Nr 10, 2007.

Orlen Oil, Katalog produktów, 2011 (http://www.orlenoil.pl).

NF Floerger S.A. (France), Catalogue of products, 2011.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 28 stycznia 2009 r., Dz. U. Nr 27, poz. 169 z 2009 r.